Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
Kód
GA105/03/1385
Předmět výzkumu
Na základě vyhodnocení dosud provedených výzkumných, průzkumných i technických prací zaměřených na hodnocení a využití uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) zpracovat modelové svodné profily chemicko-technologických a petrologických vlastností uhlí. Tyto profily by měly podávat základní přehled vlastností uhelné hmoty ve sloji, které jsou charakteristické pro určitou oblast SHP a měly by sloužit pro základní rozhodování o možnostech využití uhlí nejen pro tradiční způsoby spalování, ale i pro dalšív yužití např. v čistých uhelných technologiích a chemické výrobě v souladu s předpoklady státní surovinové politiky. Jako modelové oblasti byly vybrány východní části SHP s jednotnou slojí a vysokou hustotou informací a oblast Žatecka a Pětipeska srozštěp enou uhelnou slojí a relativně malým množstvím informací.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam