Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stanovení oblastí ohrožených výbuchem u likvidovaných plynových sond
Kód
GA105/03/1384
Předmět výzkumu
Odstranění následků a pozůstatků hornické činnosti je nedílnou součástí procesu ochrany a obnovy životního prostředí. Cílem projektu je provedení analýzy a stanovení míry rizik ohrožení obyvatelstva a objektů v okolí starých plynových resp. ropoplynových sond určených k likvidaci. Při nedodržení bezpečnostních opatření může při likvidaci sond "pod tlakem" dojít k nekontrolovatelnému úniku plynu (ropoplynové směsi) tzv. erupci. Za nepříznivých okolností dochází k zapálení unikajícího plynu, případně i kex plozi. K explozi může - za zhoršených povětrnostních podmínek - dojít i mimo oblast úniku, tedy i v místech, do kterých se přesunul "mrak" směsi plynu (zemní plyn + vzduch) o výbušné koncentraci. Výsledná metodika řešení by měla umožňovat (na základě jednoduchých modelů) stanovení potenciálně ohrožených oblastí a navržení vhodných termínů (se zohledněním povětrnostních podmínek) provedení vlastních likvidačních prací.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam