Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Základní pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní geodynamická analýza
Kód
GA205/01/0480
Předmět výzkumu
V roce 1997 byla vybudována ÚSMH AV ČR regionální geodynamická síť SILESIA a ÚGN AV ČR byly zřízeny lokální seismické stanice HRMC, ZLHC a ZARC v severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu. V rámci česko-polské spolupráce byly realizovány na obou stranách Sudet tři společné 48-hodinové GPS kampaně v roce 1997, 1998 a 1999. Dosažená přesnost v určení polohy místa (2 mm v horizontální složce a 6 mm ve vertikální složce) umožnila z velikosti a směru vektorů pohybu vydělit ve východní části Sudet tři odlišné geodynamické provincie. Výskyt mikrozemětřesení registrovaných lokálními seismickými stanicemi a mikrostrukturní mapování "křehké tektoniky" vybraných částí geologických bloků potvrdilo pohyblivost neotektonických struktur. Cílem navrhovaného projektu je (1) pokračovat v GPS a seismickém monitorování oblasti, (2) rozšířit geodynamickou síť o nová stanoviště, (3) vypracovat kriteria identifikace přirozených a indukovaných seismických jevů a zpřesnit rychlostní model.
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam