Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Chemické a fyzikální vlastnosti slojí české části hornoslezské pánve z hlediska dlouhodobých perspektiv surovinové základny České republiky
Kód
GA105/01/0325
Předmět výzkumu
Podstatou a cílem práce je shromáždit, revidovat, objektivně posoudit a synteticky zpracovat všechny dosavadní poznatky o uhelně-petrografických, chemicko-technologických a fyzikálně-mechanických vlastnostech uhelných slojí české části hornoslezské pánve Současný posun těžeb k bázi karvinského souvrství v klasické části revíru, poskytuje pro takové analýzy řadu nových významných informací, které v kombinaci s již existujícími archivními materiály vytvářejí potřebné podmínky pro realizaci syntetické práce umožňující posoudit vývoje uvedených parametrů v dobývacích prostorech i v průzkumných polích. Ucelené zpracování těchto informací v jediném materiálu, umožní definovat prostorové zákonitosti vývoje nejdůležitějších vlastností uhelných slojí, vlastností, jejichž znalost je nezbytným předpokladem pro objektivní posouzení významu uhelných slojí české části hornoslezské pánve pro potřeby analýz dlouhodobých perspektiv surovinové základny České republiky v oblasti černého uhlí.
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam