Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Spodnokřídová nevápnitá dinoflagellata a hlavonožci šedých pelitů vnějších Západních Karpat; stratigrafie, geoeventy a korelace
Kód
GA205/00/0985
Předmět výzkumu
Monotónní soubor šedých pelitických uloženin, často usazených v prostředích zvýšené anoxie, charakterizuje převážnou část mocného vrstevního sledu slezské jednotky vnějších Západních Karpat. Faciálně blízké uloženiny v méně mocných polohách se též vyskytují v některých karbonátových sledech karpatského bradlového pásma na Slovensku. V pelitických spodnokřídových faciích tohoto typu jsou dobře sledovatelná zvláště nevápnitá dinoflagellata, zatímco jiné fosilie se obvykle vyskytují jen lokálně. Dinoflagellata poskytují důležité údaje stratigrafické a společně s ostatními palynomorfami jejich společenstva odrážejí podmínky paleoekologické, paleogeografické a paleoklimatologické. Na území České republiky jejich význam nebyl zatím doceněný. Navrhovaný výzkum vyjde z terénních prací. Dokumentovány budou vhodné přirozené profily a umělé odkryvy, odeberou se vzorky na obsah dinoflagellat a sbírána bude makrofauna se zaměřením na stratigraficky významné hlavonožce.
Rok zahájení
2000
Rok ukončení
2002
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam