Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj automatizovaného systému pro rychlé hodnocení uhelných ložisek s použitím univerzálního systému zobrazení hornin, přechodných hornin a uhlí
Kód
GA105/00/0194
Předmět výzkumu
V projektu se navrhuje vytvoření automatizovaného systému pro rychlé hodnocení uhelných ložisek (ASH s použitím zcela nového - univerzálního způsobu grafického znázorňování (UZGZ) dat uložených v databázi a základní ložiskové dokumentace.ASH (výpočtu zásob) z primárních informací (tj. dat uložených v ložiskové databázi) umožní na základě vytváření rovinných modelů jednotlivých slojí rychle odhadnout hmotnost uhelných zásob ložiska podle alternativně zadávaných kritérii a podmínek využitelnosti. Takov přístup plně vyhovuje zásadám a cílům surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, která je v současné době ve stadiu konečného zpracování. Vyhovuje rovněž principům tvorby podnikatelských záměrů v turbulentním českém i zahraničním ekonomickém prostředí, které implikuje nezbytnost rychlé reakce.
Rok zahájení
2000
Rok ukončení
2002
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam