Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
Kód
GA103/95/1536
Předmět výzkumu
Interdisciplinární výzkum příčin porušení stabilitních poměrů nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění, ve specifických podmínkách tektonicky predisponované oblasti jižní části brněnského masívu a dyj ské klenby, v pásmu území mezi Brnem a Znojmem a vytypování oblastí s možnými riziky pro dopravní stavitelství a železniční dopravu. Předpokládá se, že výzkum povede k odhalení příčin pohybů a registrovaných deformací mostních a tunelových staveb na žele zničních tratích této oblasti. Bude se dále zabývat sledováním a diagnostikou již narušených betonových konstrukcí opěr mostů, ocelových konstrukcí mostů a tunelových staveb spolu s návrhy stavebně technických řešení vzniklých situací.
Rok zahájení
1995
Rok ukončení
1997
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam