Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
Kód
GA205/97/0679
Předmět výzkumu
Studium vývoje neotektonické struktury severní části moravsko-slezské oblasti s cílem identifikovat pohybobě aktivní zóny, klasifikovat pohybové potenciály jednotlivých geologických bloků a ověřit pohybovou aktivitu významných ekvatoriálních zlomů. Shrom áždit a ve vztahu k neotektonice a pohyblivosti geologických bloků zhodnotit všechna dostupná geovědní data, zvláště pak záznamy seismických stanic a provést jejich reinterparetaci. Realizovat mikrostrukturní a geomorfologické analýzy, interpretaci dat d álkového průzkumu Země. Aplikovat teorii 'wrench' tektoniky k definování vztahů mezi pohyby na zlomech a napěťovým polem. Sestavit seismotektonický model studované oblasti. Zřídit v oblasti Zlatých Hor a na Opavsku 2 seismické stanice pro monitorování m ikrozemětřesení. Vybudovat 8 měřících bodů GPS za účelem dlouhodobého sledování pohyblivosti geologických bloků. Instalovat 2 deformografy pro přímá měření mikroposunutí na odkrytých zlomových plochách.
Rok zahájení
1997
Rok ukončení
1999
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam