Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Jihomoravský lignitový revír - komplexní studie
Kód
GA105/98/0557
Předmět výzkumu
V jihomoravském lignitovém revíru došlo jako v jiných revírech k útlumu těžby, dnes těží pouze jediný důl. Až dosud se lignit využíval pouze jako palivo v hodonínské elektrárně. Přes dlouhodobou těžbu zůstává převážná část zásob lignitu dosud nevytěžena. Protože lignit je velmi cenná surovina pro jiné způsoby využití (např. v chemickém průmyslu), dojde v budoucnosti k jeho opětovnému využívání. Rozsáhlým průzkumem (2150 vrtů) a těžbou se do dnešní doby nahromadilo obrovské množství informací. V souvislo sti s útlumem těžby, rušením důlních a průzkumných organizací a likvidací archivů dochází a bude docházet ke ztrátám archivních materiálů. Kromě toho dojde k úplnému znehodnocování staré dokumentace pořizované metodami neumožňujícími trvalé uchování. Pro jekt proto navrhuje shromáždit archivní materiály, přehodnotit je a zpracovat komplexní studii na základě syntézy dosavadních a nově zjištěných poznatků, tak aby byly zhodnoceny velké finanční náklady vynaložené na průzkum a těžbu v JLR.
Rok zahájení
1998
Rok ukončení
2000
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam