Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Morfotektonická analýza zlomového porušení na styku variského a karpatského orogénu, ve vztahu k migračním cestám metanu a stabilitě horského masivu
Kód
GP105/05/P545
Předmět výzkumu
Předložený postdoktorský grant je zaměřen na studium charakteru a míry projevů variské tektoniky v reliéfu odkryté (Hrubý a Nízký Jeseník) a zakryté části (hornoslezská pánev) variského patra moravskoslezské oblasti. Grant navazuje na výsledky grantuGAČR č. 205/00/1182 a doplňuje nosný projekt GAČR č. 105/04/0884, který je zaměřen na komplexní zhodnocení strukturně-tektonických poměrů v nižších stratigrafických úrovních karvinské dílčí pánve. V oblasti hornoslezské pánve je předložený grantorientován na zjištění charakteru a míry "prokopírování" variských struktur přes nadložní útvary karpatského tektogénu do současného reliéfu, v důsledku alpínské rejuvenace, podmíněné kolizí vněkarpatských příkrovů. Výsledky studie projevů tektoniky vreliéfu budou vy užity při řešení otázek: upřesnění lokalizace tektonických poruch v současném reliéfu a v paleoreliéfu hornoslezské pánve; stanovení pokračování významných sudetských zlomů SZ do lugika a JV podkarpatské příkrovy do oblasti hornoslezské.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam