Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
Kód
GA105/03/1417
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření interaktivního programového systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí vhodného i pro komplikované geologické poměry. Tento systém umožní provádět co nejpřesnější zhodnoceníložiskových údajů pro budoucí využití uhlí na základě v minulosti provedených finančně náročných průzkumných a těžebních prací i v detailech. Systém umožní správný výběr bilancovaných poloh v jednotlivých vrtech s využitím nového, v řešení projektu GAČRč. 105/00/ 0194 vyvinutého (stejným řešitelským kolektivem) způsobu grafického znázorňování dat uložených v databázi. V navrhovaném projektu budou využity možnosti nejnovějšího programového a technického počítačového vybavení pro potřeby funkcí systému z oblasti statistického zpracování dat, geostatistické strukturální analýzy, interpolačních metod, grafického znázorňování map, prostorového 3-D zobrazování modelovaných slojí apod.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam