Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hodnocení starých ekologických zátěží způsobených hornickou činností
Kód
GA105/96/0759
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vypracování a ověření metodiky pro posuzování starých ekologických zátěží způsobených hornickou činností. Tyto zátěže tvoří odvaly, odkaliště, nerekultivované výsypky a plochy poškozené těžbou. Projekt je zaměřen na nejobtížnější problé my starých kritických zátěží v oblasti hornictví: důsledky hlubinné těžby a úpravy černého uhlí a typických polymetalických sulfidických rud. Metodika však bude aplikována rovněž pro problémy povrchové těžby hnědého uhlí. Podle výsledků terénních měření, zejména atmogeochemických bude provedena detailní analýza vybraných etalonových lokalit. Na základě získaných materiálů bude vypracována metodika posuzování starých ekologických zátěží s ohledem na využití poznatků z aplikace metodiky SRN, Evropské unie a U.S. Environmental Protection Agency. Výsledek řešení bude zahrnovat i metodiku pro terénní průzkum a manuál hlavních technologických postupů asanace starých ekologických zátěží.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1998
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam