Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Digitální model jihomoravského lignitového revíru ,základ vzorového moderního komplexního hodnocení ložiska uhlí s perspektivou budoucí exploatace
Kód
105/06/1264
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru (JLR) a jeho využití pro komplexní hodnocení ložiska, určení jeho morfologie a rozložení jednotlivých ložiskových atributů. Na základě vytvořeného modelu bude možné následné provedení variantního zhodnocení - odhadu zásob libovolných částí ložiska podle různých klasifikačních systémů používaných v současné době v ČR a také systémů platných v rámci EU. Základem řešení bude ložisková databáze JLR doplněná o chybějící potřebné údaje a o jednotné přehodnocení bilančních úseků ve vrtech. Součástí řešení bude bohatá 2D a 3D grafická dokumentace. Výsledek řešení bude ukázkovým příkladem vytvoření matematicko-geologického modelu uhelného ložiska a jeho všestranného zhodnocení. Podle tohoto vzoru budou moci být následně zpracována i další uhelná ložiska. Pro zpracování a grafické znázornění dat uložených v ložiskové databázi budou využity moderní matematické, statistické, geostatistické a grafické metody. To umožní provést co nejpřesnější zhodnocení ložiskových údajů pro budoucí využití této cenné suroviny.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam