Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Petroleum Engineering

Informace pro uchazeče

Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Celosvětově se udržuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách a tím logicky roste i náročnost geologického průzkumu a hlavně tlak na optimalizaci způsobu těžby a efektivní otvírky těchto ložisek. V současnosti jsou dobývána ložiska uhlovodíků ve velkých hloubkách a za obtížnějších geologických i klimatologických podmínek. Vrtný průzkum a hlubinné vrtání je pak jednou z klíčových disciplín tohoto průmyslu. Ruku v ruce s tím jde i náročnost průzkumných a samotných těžebních prací.
Studijní program „Petroleum Engineering“ je komplexní studijní program, který v sobě skrývá řadu vědních oborů jako je geologie, chemie, fyzika, mechanika, strojírenství, materiálové inženýrství, IT technologie a další, včetně dobré jazykové vybavenosti. Absolventi tohoto studijního programu jsou celosvětově velmi poptávaní a kvalitní vzdělání v těchto disciplínách hraje klíčovou roli.

Dovednosti

  • Orientace v technických výkresech
  • Znalosti s vypracováním plánů a dokumentace týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hor. způsobem
  • Znalost technologického procesu
  • Projektové řízení
  • Projektování
  • Znalost surovin a jejich využití
  • Odborné znalosti v oblasti energetiky
  • Analýzy surovin, polotovarů a hotových výrobků v analytické laboratoři
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290003
Název programu česky Petroleum Engineering
Název programu anglicky Petroleum Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Geologie ložisek uhlovodíků
Těžba ropy a zemního plynu
Hlubinné vrtání
Vrtný a těžební průzkum
Podzemní zásobníky plynu