Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Geologické inženýrství

Informace pro uchazeče

Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky a informatiky. Nedílnou součástí studia jsou praktická terénní cvičení a exkurze, na kterých posluchači zvládnou postup a provádění geologických prací, osvojí si geologické mapování a vedení geologické dokumentace.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu N2110
Název programu česky Geologické inženýrství
Název programu anglicky Geological Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Klíčová slova geologie
ložisková geologie
inženýrská geologie
hydrogeologie
vrtný průzkum