Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Geovědní a montánní turismus

Informace pro uchazeče

Navazující studijní program je zaměřený na výchovu odborníků specializovaného geovědního a montánního turismu. Navazuje na bakalářský studijní program, kde studenti získali základní vědomosti z oblasti jak tradičního, tak i specializovaného turismu zaměřeného na technické a kluturní památky, z oblasti neživé přírody zaměřené na geologii, mineralogii, karsologii ale i z dalších vědních disciplín souvisejících s touto tématikou. Navazující magisterské studium je zaměřeno na rozšíření těchto základních znalostí. Absolventi tohoto studijního programu využijí získané znalosti jak pro potřeby tradičního, tak i specializovaného tusrismu. Mohou najít uplatnění při zajišťování činnosti specializovaných i obecně pojatých cestovních kanceláří, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a všech právnických subjektů orientovaných na ochranu a péči o geovědní a montánní bohatství, jakými jsou geoparky, chráněné územní celky, hornické objekty, muzea a skanzeny apod.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0532A330035
Název programu česky Geovědní a montánní turismus
Název programu anglicky Geoscience and Industrial Tourism
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova geologie
technické památky
montánní turismus
geovědní turismus
přírodní památky