Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Geologické inženýrství

Informace pro uchazeče

Navazující magisterské studium je určeno především absolventům bakalářského studia geologie, hornictví a geografie. Studium v magisterském stupni je zaměřeno na získání hlubších znalostí z oblasti aplikované geologie. Na základní studium navazuje odborná profilace umožněná výběrem příslušných volitelných předmětů. Studentům jsou nabízeny doporučené skladby volitelných předmětů, vycházející z předpokládaných vývojových trendů a potřeb národního hospodářství. Student může získat specializaci z oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie, aplikované mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie a aplikované geofyziky.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Geologické inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2101T003
Název oboru česky Geologické inženýrství
Název oboru anglicky Geological Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Klíčová slova geologie
ložisková geologie
inženýrská geologie
hydrogeologie
vrtný průzkum