Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Geologické inženýrství

Informace pro uchazeče

Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky a informatiky. Nedílnou součástí studia jsou praktická terénní cvičení a exkurze, na kterých posluchači zvládnou postup a provádění geologických prací, osvojí si geologické mapování a vedení geologické dokumentace.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu B2110
Název programu česky Geologické inženýrství
Název programu anglicky Geological Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Klíčová slova geologie
ložisková geologie
inženýrská geologie
hydrogeologie
vrtný průzkum

Studijní program Geovědní a montánní turismus

Informace pro uchazeče

Studium oboru Geovědní a montánní turismus je zaměřeno na komplexní znalosti přírodního prostředí, montanistiky a technických industriálních památek. Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako samostatní odborníci při organizaci a propagaci cestovního ruchu v oblasti turismu a turističtí průvodci specializovaní na neživou přírodu a využívání přírodních zdrojů. Typickým příkladem uplatnění znalostí tohoto oboru jsou geoparky, které se v České republice dynamicky rozvíjejí.

Profese

  • Technické památky
  • Geoprůvodce
  • Pracovníci informačních center
  • Průvodce pro neživou přírodu

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B1088A330001
Název programu česky Geovědní a montánní turismus
Název programu anglicky Geoscience and Industrial Tourism
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Klíčová slova geologie
technické památky
montánní turismus
geovědní turismus
přírodní památky