Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Geologické inženýrství

Informace pro uchazeče

Bakalářské studium je zaměřeno na získání poznatků ze základů přírodovědných disciplín geologie, tj. mineralogie, petrografie, paleontologie, historické geologie aj. Teoretické poznatky jsou doprovázeny rozsáhlou praktickou výukou formou cvičení a exkurzí. Ve vyšších ročnících jsou do osnov zařazeny základní předměty aplikované geologie jako hydrogeologie, inženýrská geologie, geofyzika potřebné pro aplikaci geologických aspektů v praxi. Současně studenti absolvují předměty technického charakteru jako vrtný průzkum a těžba surovin. Během studia absolvent získá poznatky jak posuzovat geologické aspekty přírodního prostředí. Absolvent najde uplatnění v geologických průzkumných a těžebních organizacích, a ve státní správě především v oblasti geologie životního prostředí atp.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Geologické inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2101R003
Název oboru česky Geologické inženýrství
Název oboru anglicky Geological Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Klíčová slova geologie
ložisková geologie
inženýrská geologie
hydrogeologie
vrtný průzkum