Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nový navigační systém univerzity změnil i názvy některých budov

Nový navigační systém univerzity změnil i názvy některých budov
Nový navigační systém univerzity je součástí tzv. Generelu rozvoje 2021+ a souvisí také s novým vizuálním stylem univerzity. Primárně má ale pomoci v orientaci v prostorách univerzity studentům, zaměstnancům a návštěvníkům.

Jeho instalace začala o prázdninách a bude postupně pokračovat ve všech vnitřních a vnějších prostorách VŠB-TUO.

Novinkou v systému je přeměna názvu některých budov – označení UA nese Univerzitní Aula, UK je nově zkratka Ústřední knihovny a budova menzy ponese označení M. Pracovalo se také na návrhu jmenovek či venkovním a vnitřním značení.

Návrh nového navigačního systému vytvořili Ing. Argir Ziovský a MgA. Marek Chmiel, vše ale diskutovali s Ing. Arch. Alešem Studentem Ph.D., Ing. Josefem Kurkou, Ing. Šárkou Žídkovou, Ing. Renatou Zdařilovou, Ph.D., RNDr. Šárkou Boháčovou a Mgr. Liborem Boháčem, včele s prorektorem pro rozvoj a investiční výstavbu doc. Ing. et Ing. Františkem Kudou, CSc., kteří se vyjadřovali za své úseky: pasportizaci, SAP systém, architekturu či vize univerzity. Vedení univerzity věří, že se díky novému navigačnímu systému podaří lidem v kampusu lépe orientovat. Informační a navigační systém úzce souvisí s vizuálním stylem – i díky takové „maličkosti“ se může estetický vjem naší univerzity zkvalitnit. Vznikl pro něj i manuál.

Dlouhodobou vizí vedení VŠB – Technické univerzity Ostrava je tzv. chytrý kampus, který bude lépe využívat data a poznatky poskytované digitálními a jinými technologiemi. „Koncept umožní nejen zvýšení kvality života studentů a zaměstnanců, ale také další akademický rozvoj a zlepšení provozu,“ říká prorektor  František Kuda.

Vloženo: 11. 9. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět