Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2024!

Ekonomická mise Sultanát Omán

Ekonomická mise Sultanát Omán
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO, jako jediná fakulta v České republice zabývající se těžbou a vědou o zemi, byla na ekonomicko-vědecké misi do Sultanátu Ománu zastoupena proděkanem pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Ing. Václavem Zubíčkem, Ph.D.

Hornicko-geologická fakulta prokázala exkluzivitu nejen v oblasti vzdělání a vědecko-výzkumných činnostech, ale také v rámci inovativních aktivit v hornictví a aplikované geologii. Nadčasovost studijních programů nabízených fakultou byla demonstrována také v oblasti environmentalistiky, úpravy vod a zpracování a zneškodňování odpadů. 

Jedinečnost vědecko-výzkumných aktivit Hornicko-geologické fakulty významně propojuje průmyslové orientace Sultanátu Ománu založené na využívání nerostných surovin. Na této misi bylo představeno kompletní portfolio vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit v oblasti daných zájmů. Významný průnik obě strany nalezly v oblasti Petroleum Engineering, kde se Ing. Zubíček, Ph.D. na nejvyšší úrovni setkal s prvním náměstkem ománského Ministerstva pro energii a minerály. Zde byly představeny aktivity, které Hornicko-geologická fakulta v tomto oboru realizuje, a to s důrazem na propojení na průmyslové partnery, např. MND a.s. Výsledek této schůzky deklaroval konkrétní možnosti spolupráce při řešení aktuálních témat se zapojením nejen Hornicko-geologické fakulty, ale také dalšími subjektů v rámci České republiky.  

Při schůzce se zástupci firmy Haya Water byl řešen Environmental Engineering, především s dopadem na hospodaření s vodou, a to průřezově od tématu úpravnictví, přes její efektivní využití v průmyslu, až po celkové hospodaření s odpadními vodami. V rámci těchto jednání byl také představen projekt REWAISE, který je financován z programu Horizon 2020 a zabývá se mimo jiné managementem vody a membránovými procesy při úpravě vod.   

Na setkání se dále diskutovalo o způsobech posílení vědecko-výzkumné činnosti mezi oběma zeměmi. Tyto aktivity směřují ke kooperaci při plnění záměru Oman Vision 2040.  

V rámci všech schůzek a jednání byly představeny studijní programy Hornicko-geologické fakulty s možností propojení studia a výměnných pobytů studentů i vědeckých pracovníků University Sultana Kábuse s příslibem a vizí propojení doktorských programů a vzniku Double Degree.

Vloženo: 8. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět