Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
Kód
GA205/94/1129
Předmět výzkumu
Systematické zpracování bohatého, dosud nepopsaného a neznámého materiálu nasbíraného při terénních pracech v posledních letech, který obsahuje několik desítek taxonů, z nichž mnohé jsou z karpatské oblasti dosud neznámé. V materiálu jsou překvapivě hojn ě zastoupeny druhy charakteristické pro boreální oblast, které dokládají periodické průniky boreální fauny do severních okrajových částí karpatské oblasti. Zpracování materiálu umožní zpřesnění datování vzniku přímých propojení moře mezi boreální a tethy ní oblastí dánsko-polskou rýhou a datování chladnějších období vhodných pro průniky boreálních faun na jih. Současně bude možné zpřersnění stratigrafického zařazení jednotlivých litostratigrafických jednotek štramberské spodní křídy. Významným přínosem b de rozšíření možností korelace biostratigrafických škál boreální a tethydní spodní křídy.
Rok zahájení
1994
Rok ukončení
1995
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam