Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikace rozšířené reality v oblasti ekonomiky surovin
Kód
SP2023/010
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu je vytvořit funkční vzorek aplikace rozšířené reality (AR), která bude zobrazovat dodatečné informace k vybraným vzorkům nerostných surovin. Konkrétně jde o rozšiřující informace jako je světová mapa ložisek, ekonomické informace (např. aktuální cena na burze, graf vývoje ceny), audiovizuální ukázky těžby, zajímavosti o daném vzorku (např. největší zlatý slitek, existence fóbie ze zlata, proč je potrubí z mědi) a další doplňující informace (např. průmyslové využití, fyzikálně-chemické vlastnosti, způsoby dobývání). Jako testovací vzorky jsou určeny známé suroviny jako zlato, stříbro, měď, platina, vápenec, ropa, uhlí. Aplikace může být po pozitivním ohlase rozšířena o další vzorky nerostných surovin, což může být spojeno s dalším pokračováním tohoto projektu v budoucnu. Očekávané přínosy aplikace jsou v několika oblastech. V oblasti teoretické jde o zmapování použitelných softwarových (SW) nástrojů, provedení jejích benchmarkingu, a na tomto základě provést výběr nejvhodnějšího nástroje pro tvorbu samotné AR aplikace. V oblasti vědecké jde o publikaci impaktovaného článku s předpokládaným impakt faktorem Q2/Q3. V oblasti praktické vytvořit samotnou AR aplikaci pro vzdělávací účely, což tedy zahrnuje i oblast pedagogickou, jakožto zapojení inovačních technologií do výuky. Aplikaci lze také použít pro popularizační PR aktivity fakulty HGF, popř. celouniverzitního použití. Dojde také k rozšíření technologického zázemí katedry. V současné době žádná dostupná aplikace nesplňuje výše uvedené zobrazované informace, které mohou být modifikovány na konkrétní vzorek nerostných surovin.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam