Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. zajišťuje těžbu, výrobu a prodej drceného kameniva pro betonové směsi, asfaltové směsi, silniční a inženýrské stavby, pro kolejová lože a regulaci vodních toků.
Společnost je součástí stavebního koncernu STRABAG SE, kde je výhradním výrobcem kameniva v České republice a patří k největším producentům kameniva v ČR. Firma prodává cca 70% produkce zákazníkům mimo koncern. V současné době provozuje v České republice 35 kamenolomů a pískoven. Největšími provozovnami jsou kamenolomy Bohučovice, Podhůra, Lhota Rapotina a Mokrá.

Společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. je oprávněna užívat pro svoje výrobky označení shody CE a je držitelem certifikátů systémů řízení kvality ČSN EN ISO 9001, bezpečnosti práce ČSN ISO 45001, životního prostředí ČSN EN ISO 14001 a společenské odpovědnosti ČSN ISO 26000.

KAMENOLOMY ČR s.r.o. kladou vysoký důraz na modernizaci technologického zařízení, průběžné provádění rekultivace vytěžených částí kamenolomů a tím i na trvalé zlepšování životního prostředí v jejich okolí.

Cílem naší společnosti je optimální využití surovinových zdrojů, vysoká kvalita vyráběných produktů a uspokojování potřeb zákazníka při realizaci společensky prospěšných stavebních projektů.

Politika ISŘ společnosti vychází z celkových záměrů, které je možno definovat jako požadavek trvalého zlepšování ve všech směrech působení naší společnosti a tím upevňování postavení na trhu v České republice za dodržování zásad morálně a eticky bezúhonného chování a protikorupčního jednání.