Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2023!

Spolupráce mezi Fraunhoferovými inovačními platformami na VŠB-TUO a v Opole získává jasné obrysy

Spolupráce mezi Fraunhoferovými inovačními platformami na VŠB-TUO a v Opole získává jasné obrysy
Na rozšíření spolupráce v rámci programu mobilit Erasmus+, společném výzkumu a především na ještě větší provázanosti aktivit Fraunhoferovy inovační platformy aplikované umělé inteligence pro materiály a výrobu (FIP-AI@VSB-TUO) a Fraunhoferova projektového centra pro pokročilé lehké technologie (FPC ALighT) Technické univerzity v Opole se dohodly zástupkyně obou institucí na společném setkání na VŠB-TUO.

Návštěva z Polska zavítala také na Hornicko-geologickou fakultu a prohlédla si laboratoře Institutu environmentálních technologií, jedné ze součástí vysokoškolského ústavu CEET VŠB-TUO.

Naše Fraunhoferova inovační platforma a FPC ALighT navázaly spolupráci v loňském roce. Uskutečnily se již oficiální návštěvy za účasti rektorů obou univerzit a opakovaně jsme vyjádřili ochotu ke spolupráci, což je ostatně základní princip všech partnerství  v rámci Fraunhoferových inovačních platforem v řadě zemí. Návštěva ředitelky FPC ALighT Anny Król a její kolegyně Kamily Mizerné byla skvělou příležitostí navázat osobní kontakty a hledat zcela konkrétní témata pro vědeckou spolupráci,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum a ředitelka FIP-AI@VSB-TUO Jana Kukutschová.

Řadu možností pro spolupráci vidí i Anna Król. Jak připomněla, výstupem vzájemné spolupráce je již podaná přihláška do programu M-ERA. NET Call 3. „V současné době připravujeme podrobný program spolupráce. Výhodou je celá řada příbuzných témat i skutečnost, že máme společného vědeckého partnera, jímž je Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU v Chemnitzu. Rádi bychom vytvořili výzkumné týmy v oblasti umělé inteligence, vývoje nových materiálů, snižování hmotnosti materiálů či posuzování dopadu výrobků na životní prostředí,“ řekla Król.

Během návštěvy Katedry environmentálního inženýrství HGF VŠB-TUO dospěli polské vědkyně a ostravští kolegové i k návrhu výzkumných témat a společných publikací. Jedná se například o problematiku vyluhovatelnosti těžkých kovů, nakládání s odpady a čistírenskými kaly, vývoj metod čištění vod či stárnutí inovativních materiálů.

Obě instituce se dohodly rovněž na kooperaci v oblasti propagace výzkumu a inovací na mezinárodních trzích.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Kateřina Angus  

Vloženo: 30. 9. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět