Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2023!

20. výročí založení Katedry geoinformatiky HGF VŠB-TUO

20. výročí založení Katedry geoinformatiky HGF VŠB-TUO
Letos slaví Katedra geoinformatiky Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO 20 let od svého vzniku, resp. vzniku Institutu geoinformatiky, který byl založen 2002.

V rámci této příležitosti uspořádala v červnu letošního roku katedra sraz absolventů a zaměstnanců katedry (dříve institutu) v prostorách Restaurace Slezska P.U.O.R., Ostrava.

Institut nevznikal na zelené louce, jak by si mnozí mohli představit. Pedagogové, kteří byli součástí institutu přešli z institutu ekonomiky a systémů řízení HGF VŠB-TUO společně se studenty a příslušným vybavením. Stejně tak si také s sebou na nové působistě přinesli řadu již dříve rozvíjených výzkumů i praktických aktivit (např. v oblasti prostorových analýz trhu práce a dopravní dostupnosti), které dále vědci rozvíjeli.

Kolegové z nového institutu geoinformatiky pak dále pokračovali v tradici organizování velmi žádané konference GIS Ostrava a tehdy relativně mladé studentské konference Gisáček. Institut se postupně rozrůstal a sílil, jak personálně, tak rozsahem odborných aktivit. Významným impulsem hned na začátku vzniku institutu bylo zapojení vědců do 5. rámcového programu EU projektem TRANSCAT na zlepšení mezinárodní spolupráce v hospodaření s vodou a řešení hydrologických událostí, což jak je známo stále velmi aktuální téma. Na tento projekt navazovalo další zapojení do mezinárodních projektů v oblasti využití geoinformačních technologií v oblasti vodního hospodářství či dálkového průzkumu Země. Z národních aktivit je nutno zmínit výzkumné práce v oblasti analýz kriminality, kde  kolegové z katedry jako jedni z prvních spolupracovali s Policií ČR na lokalizaci a prostorových analýzách registrované kriminality, dále také dlouhodobá spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem práce ČR v oblasti prostorových analýz trhu práce, dopravní dostupnosti a poskytování relevantních školení, spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR při přípravě a implementace GeoInfoStrategie a v oblasti rozvoje národní infrastruktury prostorových dat, optimalizace vybraných dopravních řešení (např. svozu odpadu), využití GPS a jiných GNSS systémů, nebo aplikace v oblasti dálkového průzkumu Země např. při monitoringu subsidence technických staveb či sesuvů.

Poděkování patří všem, kteří se na vzniku a růstu Katedry geoinformatiky HGF VŠB-TUO podíleli, ať již ze současných či dřívějších členů katedry a aktivních studentů, podpory alma mater, institucí i řady firem.

Vloženo: 11. 8. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět