Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 7. 2023!

Hornicko-geologická fakulta hostila pedagogy a studenty ze tří evropských států

Hornicko-geologická fakulta hostila pedagogy a studenty ze tří evropských států
V červnu 2021 byl na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO zahájen projekt „Creation of a new online study course Use of Abandoned Mines“, číslo projektu 2020 1-CZ01-KA226-HE-094221, který je financován s podporou Evropské komise.

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového výukového předmětu "Use of Abandoned Mines." Díky projektu vzniká unikátní konsorcium odborníků, na základě kterého bude probíhat výměna zkušeností a znalostí nejen mezi vědci ale i studenty, a to za účasti univerzitních pracovišť ze čtyř evropských zemí. Konkrétně se jedná o univerzity TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG a DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH -Technische Hochschule Georg Agricola (Německo), UNIVERSIDAD DE OVIEDO (Španělsko), POLITECHNIKA SLASKA (Polsko) a VŠB-TUO (Česká republika).

Spolupráce mezi partnery umožňuje transfer informací, zkušeností a propojení teorie s praxí. Získané znalosti a zkušenosti budou následně předávány studentům hornictví a příbuzných technických oborů. Mezinárodní spolupráce podporuje přenos znalostí a výměnu osvědčených postupů, což jsou nejúčinnější nástroje pro zvyšování kvalifikace.

V  týdnu od 18. 7. do 22. 7. 2022 proběhla na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO letní škola USAMIN za účasti pedagogů a studentů ze zapojených univerzit, kteří formou workshopů a odborných přednášek utvářeli podobu nově vznikajícího studijního kurzu. Vzhledem k nosnému tématu samotného kurzu účastníci navštívili některé z regionálních technických a industriálních památek a rozšířili si tím své znalosti o problematiku v praxi. Velký úspěch měla komentovaná prohlídka Dolní oblasti Vítkovice, studenti i pedagogové navštívili solné doly v polské Věličce, a dokonce se dostali do prostoru hlubinného dolu Jeremenko. Celý týden byl nabit získáváním nejen odborných znalostí, ale také navazováním nových přátelství.

V případě dotazů k projektu USAMIN můžete kontaktovat hlavního řešitele projektu doc. Ing. Jindřícha Šancera, Ph.D., .

 

 

Vloženo: 25. 7. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět