Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 7. 2023!

VŠB – Technickou univerzitu Ostrava navštívili evropští diplomaté

VŠB – Technickou univerzitu Ostrava navštívila ve čtvrtek 7. července 2022 téměř sedmdesátičlenná delegace zástupců členských států Evropské unie. Jde o první návštěvu diplomatů z jednotlivých stálých zastoupení při EU v České republice, která přímo navazuje na naše předsednictví v Radě EU.

Cílem návštěvy Moravskoslezského kraje je poznání vybraného regionu předsedající země a seznámení s hlavními příklady úspěšných evropských projektů.

Zahájení návštěvy se uskutečnilo v kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde byli hosté přivítáni rektorem Václavem Snášelem, poté hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem a náměstkyní primátora města Ostravy Andreou Hoffmannovou.

Rektor Snášel ve svém úvodním slovu zdůraznil přímou návaznost zaměření VŠB-TUO na priority předsednictví. V návaznosti na toto pak delegace pokračovala na dvě vybraná místa exkurzí. Prvním bylo IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které dokonale reprezentuje skutečnost, čeho univerzita dosáhla díky podpoře z evropských fondů.

 

Druhým místem exkurzí pak CPIT TL 3 - platforma nových technologií, kde byly prezentovány nejnovější technologie z oblasti Automotive, HomeCare, Smart Factory a 3D tisku jako jsou např. robotizovaná/digitalizovaná montážní linka s elementy Průmyslu 4.0, pozorovací byty s rozsáhlou sítí senzorických systémů a výstupy vývoje autonomně řízených, resp. naváděných vozidel.

 

 

Po návštěvě VŠB-TUO diplomaté odjeli do dolu Gabriela na Karvinsku.

VŠB-TUO je jednou z nejúspěšnějších českých univerzit, co se týká čerpání prostředků z evropských programů. Do infrastruktury univerzity bylo z prostředků kohezní politiky investováno přes 140 mil EUR. V předchozím programovém období byla univerzita spolu se zahraničními partnery zapojena do 21 projektů Horizont 2020, největšího unijního programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. 

Vloženo: 7. 7. 2022
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět