Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 7. 2023!

Erasmus+ jak má být!

Erasmus+ jak má být!
Celý příběh, se kterým vás na řádcích níže seznámíme, se začal psát minulý akademický rok, kdy na Hornicko-geologickou fakultu přišel email s žádostí o možnost realizovat u nás stáž.

Zájem obohatit své praktické dovednosti u nás měla studentka francouzské univerzity INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE. Téma a zaměření jejího vědeckého bádání bylo nejblíže vedoucí Katedry environmentálního inženýrství doc. Ing. Silvě Heviánkové, PhD., která přivítala možnost zapojit tuto studentku do svého výzkumného týmu.

Již během prvních týdnů praktické stáže francouzské studentky se ukázalo, že tato mobilita bude přínosem pro všechny. Praktické stáže jsou obecně vynikající příležitostí pro studenty ke zvýšení vyhlídek na budoucím uplatnění na pracovním trhu, nicméně, tato stáž měla přesah i do mezinárodní roviny, kdy se studentka se svou školitelkou seznámily natolik, že jejich spolupráce přesáhla i do spolupráce mezi univerzitou ve Francii a naší fakultou.

Na začátku dubna proběhla návštěva doc. Heviánkové a dr. Čabanové Polytechnického Institutu UniLaSalle Rennes - Ecole des Métiers de l'Environnement. Během své návštěvy se doc. Heviánková věnovala možnosti spolupráce na problematice mikroplastů v životním prostředí. Poznatky doc. Heviánkové a jejího týmu byly ze strany francouzských kolegů vnímány velmi pozitivně, ostatně směřování francouzského výzkumu v této oblasti je v souladu s výzkumem realizovaným u nás. Není proto překvapením, že se obě strany ihned na místě dohodly, že navázání hlubší spolupráce je jediným možným krokem. Také si obě strany dohodly další výměnné stáže studentů i akademických pracovníků.

Program Erasmus+ zde zase ukázal svou jedinečnost, která se skrývá v propojování kultur, vědomostí a lidí. To by ale nebylo možné, pokud by se jej neúčastnili lidé, kteří jsou ochotni se trochu pustit do neznáma a podívat se na svět i z jiné perspektivy.

Vloženo: 23. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět