Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 2. 2024!

„Na VŠB-TUO jsem se učil od nejlepších,“ říká absolvent Martin Hrinko

„Na VŠB-TUO jsem se učil od nejlepších,“ říká absolvent Martin Hrinko
Martin Hrinko studoval na Institutu bezpečnostního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, doktorát a titul docent získal na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

Jak na svá studia bývalý policista vzpomíná, co pro něj bylo nejtěžší a co dělá po odchodu do civilu? Odpověděl v rozhovoru.

Jak vzpomínáte na svá studia na VŠB – Technické univerzitě Ostrava?

VŠB-TUO je mojí Alma Mater, a tou zůstane už napořád. Škola mi dala vědomosti, které jsem bezezbytku uplatnil v praxi, dala mi přesně to, co student od školy očekává, byť to bylo studium náročné. Nenastal ale okamžik, kdy bych toho litoval. Univerzity i jejích pedagogů si velmi vážím. Na VŠB-TUO jsem strávil 16 let, 9 let jsem pak působil na Fakultě bezpečnostního inženýrství jako pedagog, školitel a člen vědecké rady. Uznejme, že 25 let mnohdy netrvá ani manželství.

Co pro vás bylo během studia na VŠB-TUO nejtěžší?

To, co pro všechny studenty – pochopit učivo, poctivě a důkladně se připravovat na zkoušky a úspěšně je absolvovat. Vedl jsem si pořadí obtížnosti absolvovaných předmětů v rámci magisterského studia a nejtěžšími předměty pro mě byly Fyzikální chemie, Pružnost a pevnost a Matematika.

Co vás motivovalo k pokračování ve studiu na doktorském stupni a následně k získání titulu docent?

Přiznám se, že jsem o doktorském studiu po získání inženýrského titulu neuvažoval. Měl jsem ale výbornou vedoucí diplomové práce, uznávanou odbornici, docentku Kateřinu Orlíkovou. Ta mi tenkrát řekla, že by byla škoda, kdybych ve studiu dál nepokračoval, takže jsem nad doktorátem začal přemýšlet. Je pravdou, že mě bavilo rozšiřovat si obzory a učit se novým věcem. A tak jsem se přihlásil. Na FBI jsem se pak naučil vědeckému přístupu při řešení problému, navíc v oblasti bezpečnosti, kterou jsem dobře znal. Učil jsem se od nejlepších.

Jak vzpomínáte na svou práci u policie?

Vzpomínám rád a velmi často. U policie jsem byl 26 let. Dala mi zkušenost, se kterou se v životě neztratím, dala mi odvahu a orientaci. Na druhou stranu mi vzala iluze o čestné a spravedlivé společnosti. Současná kultura chování a jednání, galantnosti, čestnosti a vzájemné pomoci se postupně vytrácí kvůli mladé generaci, která si jde svou cestou a neberou si příklad a vzor ze svých rodičů a jejich výchovy.

U policejního sboru jsem prošel všemi úrovněmi a jsem na to náležitě hrdý. Začínal jsem na základním útvaru v Hrabůvce, pak jsem pracoval jako vedoucí obvodního oddělení v městské části Poruba, následně jako zástupce ředitele na ostravském ředitelství, okresní ředitel v Karviné, a také náměstek krajského ředitele MSK. V roce 2013 jsem kraj opustil a přesunul se na Policejní prezidium do Prahy, kde jsem nastoupil do funkce ředitele služby pořádkové policie. Řídil jsem 18 000 policistů. A bavilo mě to.

Před dvěma lety jste odložil uniformu a odešel do civilu. Jaký byl návrat do, dejme tomu, běžného života?

Těžký a složitý. Policista je po ukončení služebního poměru na velkém rozcestí, zda zůstat v oboru v rámci soukromého sektoru, anebo si najít úplně jinou práci, pokud tedy nejde do důchodu. Já se vydal cestou akademickou, učím a předávám své zkušenosti studentům bezpečnostních oborů. Myslím si, že lidí vzdělaných v této oblasti nebude nikdy dost a poptávka po nich bude enormní. Svět se mění.

A otázka na závěr. Stejně jako celý svět i vás zasáhla pandemie. Jak poznamenala vaši současnou práci?

Jak jsem uvedl, jsem nyní pedagogem a učím na katedře bezpečnostních studií v Praze. Pandemie mě, jakožto pedagoga, postihla v rámci výuky významně. Rád učím studenty kontaktně, potřebuji in natura vidět, zda rozumí přednášené problematice, zpětnou vazbu. COVID-19 nás pedagogy ve svých pandemických vlnách zahnal před obrazovky PC a výuka nebo zkoušení online přes PC už není to, co pedagog i student v rámci kontaktní výuky předají a získají. Doufám, že tahle doba brzy pomine a zase se bude vyučovat tak, jak to potřebuje student, pedagog i samotná věda. Nevýhodu jsem však přetavil v malou výhodu, a to, že své uvěznění před PC jsem využil v psaní studijních opor a knih na bezpečnostní téma.

Text: redakce

Foto: archiv respondenta 

Vloženo: 2. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět