Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 2. 2024!

HGF se podílí na odsolování vod v rámci mezinárodního projektu REWAISE

HGF se podílí na odsolování vod v rámci mezinárodního projektu REWAISE
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO je zapojená do pětiletého evropského projektu, který je financován z prestižního programu Evropské unie HORIZON 2020.

Projekt REWAISE (REsilient WAter Innovation for Smart Economy) propojuje přední evropské vodárenské subjekty nejen z průmyslové, ale také akademické sféry. Do projektu je zapojeno 24 subjektů z 11 evropských zemí.

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO v čele s hlavním řešitelem prof. Ing. Vladimírem Slivkou, CSc., dr.h.c. v rámci projektu REWAISE řeší odsolování vod pomocí elektrodialýzy. „Máme v laboratoři zařízení, které slouží k odsolování vody, zejména té důlní. Ve výsledku získáme dva výstupy, prvním z nich je koncentrát solí, druhým tzv. diluát, který je solí zbavený, a který využíváme pro další testování a můžeme z důlní vody vytvořit vytvořit například pitnou vodu,“ vysvětluje docentka Silvie Heviánková, jedna z řešitelů projektu.

V současné době vědci testují nové membrány, které na HGF VŠB-TUO zaslal lídr projektu, španělská společnost FCC AQUALIA, S. A. Spolupráce i přes pandemickou situaci probíhá velmi dobře, tým se setkává na pravidelných online schůzkách, kde diskutuje o tom, jak práce na projektu postupují, a koordinuje činnosti s ostatními partnery. Společně sdílí i různá zařízení či komponenty potřebné pro testování.

Projekt, který propojí devět evropských živých laboratoří (Living Labs) do tří center, poběží do roku 2025. V Ostravě tato živá laboratoř teprve vznikne. „V terénu, ideálně v místě čerpání důlních vod, nainstalujeme zařízení, které bude pracovat v poloautomatickém režimu a přispěje k tomu, aby voda nekontaminovala životní prostředí solemi, které obsahuje,“ přibližuje doktor Jiří Mališ, další z řešitelů projektu. V živé laboratoři se budou testovat nejen různé membrány, ale také různé režimy provozů. „Chceme zjistit, co z důlní vody přes naše zařízení vychází. Můžeme tak získat minerály, které by mohly být komerčně zajímavé,“ dodává. „Voda má sloužit nejen pro zásobování obyvatel, ale také jako zdroj geotermální energie – důlní vody bývají oteplené, nabízí se tedy další možnosti využití,“ uzavírá Silvie Heviánková. Projekt s sebou nese velký potenciál i pro další spolupráci  - už teď vědci a průmyslové podniky nacházejí témata, která by mohla v budoucnu řešit.

Text: redakce

Foto: Josef Polák, AVS 

Vloženo: 17. 3. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět