Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Stále nemáš podanou přihlášku?
Nezoufej... ještě budeš mít šanci!

2. kolo přijímacího řízení
právě probíhá

Přípravné kurzy
pro přijaté studenty

 Začněte studium úspěšně
a přihlaste se do našich přípravných kurzů!

U nás používáme moderní technologie...

Virtuální a Rozšířená realita, kryptoměny, drony, RFID, Metaverse...

Katedra ekonomiky a systémů řízení

Katedra ekonomiky a systémů řízení je pracovištěm, které se věnuje především problematice ekonomice surovin a systémovým přístupům řízení.

Katedra připravuje budoucí odborníky, kteří rozumí komoditním trhům, jsou schopni s komoditami obchodovat a jsou připraveni řídit procesy vyhledávání, osvojování, úpravy a zpracování surovin, a to nejen ekonomicky, ale také citlivě k životnímu prostředí. Svou práci opírají o znalosti přírodovědných, technických a ekonomických disciplín.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se převážně orientuje do následujících zájmových oblastí: analýza trhů nerostných komodit, benchmarking v surovinovém průmyslu, cirkulární ekonomika, ekonometrické modelování komodit, moderní průmyslové technologie, smart logistika, technicko-ekonomické hodnocení projektů v surovinovém průmyslu, využití rozšířené a virtuální reality pro řízení procesů.

Katedra v současné podobě formálně vzniká v roce 2018, nejedná se však o nové pracoviště, neboť navazuje na předchozí útvar nesoucí název Institut ekonomiky a systémů řízení. Institut vznikl v rámci reorganizace Hornicko-geologické fakulty v roce 1994 sloučením Katedry automatizace v hornictví a Katedry ekonomiky a řízení v oblasti surovin. Historie pracoviště je však ještě starší a sahá až do počátku 50. let 20. století. Studijním rokem 1950/1951 byly do výuky směrů (dřívější členění studia) provoz uhlí a provoz rud nově zavedeny předměty organizace práce a mzdové hospodářství.

Součástí katedry je od roku 2009 také specializovaná RFID laboratoř, která se věnuje systémům automatizovaného sběru dat z RFID tagů.

Abychom držely tempo s dynamikou dnešní doby, na katedře budujeme nové laboratoře a odborné učebny:

Investlab je odborná učebna, která pomůže studentům se prakticky seznámit s investičním světem. Konkrétně se studenti budou věnovat obchodování s komoditami a s konzervativními instrumenty finančního trhu.

Kryptolab je pracovištěm, které zkoumá kryptosvět a jeho ekosystémy.

Metaverselab se zaměřuje na výzkum a edukaci virtuální a rozšířené virtuální reality.

Laboratoř logistiky a moderních průmyslových technologií cílí zejména na aplikace Průmyslu 4.0 (např. průmyslový internet věcí (IIoT), umělá inteligence (AI), rozšířená/virtuální realita (AR/VR), digitální dvojčata, digitální vlákna, cloud a edge computing) a smart logistiku.

pracovnici_katedry.jpg