Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Omezení výuky od 23. 9. 2020

Sledujte aktuální stav mimořádných opatření s ohledem na šíření COVID-19.

Motivační stipendia pro prváky

Studenti prvních ročníků bakalářského studia mohou získat stipendia i v ak. roce 2020/2021

Katedra ekonomiky a systémů řízení

S námi dokážeš mnohé...

Katedra ekonomiky a systémů řízení

Katedra ekonomiky a systémů řízení je pracovištěm, které garantuje studijní program Ekonomika surovin a studijní obor Ekonomika a řízení v oblasti surovin. Katedra připravuje budoucí odborníky, kteří budou umět řídit procesy vyhledávání, získávání a zpracování surovin, a to nejen ekonomicky, ale také citlivě k životnímu prostředí.

Problematika ekonomiky surovin je rovněž oblastí, na kterou se orientuje i vědecko-výzkumná činnost pracoviště. Zejména se jedná o analýzy trhů v oblasti nerostných surovin, ekonomickou a finanční analýzy těžebních podniků, modelování, simulace a řízení procesů, strategické řízení, posuzování inovačních projektů, průmysl 4.0, využití rozšířené a virtuální reality pro řízení procesů a aplikace RFID, problematiku uzavírání dolů, využívání důlních vod atd.

Katedra v současné podobě formálně vzniká v roce 2018, nejedná se o však o nové pracoviště, neboť navazuje na přechozí útvar nesoucí název Institut ekonomiky a systémů řízení. Institut vznikl v rámci reorganizace Hornicko-geologické fakulty v 1994 sloučením Katedry automatizace v hornictví a Katedry ekonomiky a řízení v oblasti surovin. Historie pracoviště je však ještě starší a sahá až do počátku 50. let 20. století. Studijním rokem 1950/1951 byly do výuky směrů (dřívější členění studia) provoz uhlí a provoz rud nově zavedeny předměty organizace práce a mzdové hospodářství.

Od roku 2009 je nedílnou součástí pracoviště RFID laboratoř, která se zaměřuje má bohaté zkušenosti se systémy automatizovaného sběru dat z RFID tagů. Výbavu laboratoře tvoří mimo jiné několik desítek čtecích zařízení různých frekvenčních pásem a provedení, pásový dopravník či variabilní systém konstrukce čtecích bran.

o-katedre.jpg