Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • monitoring pohybů a přetvoření objektů v hornické krajině vč. projektu pozorovací stanice
 • odborné posouzení vlivů dobývání ložisek nerostných surovin na důlní díla a povrch
 • návrh ochranných pilířů důlních děl a povrchových objektů
 • rektifikace a kalibrace měřických přístrojů
 • komparace pásem a nivelačních latí
 • mapování lomů a důlních děl hlubinných dolů
 • specializační kurzy v oboru důlní měřictví a inženýrská geodézie
 • geodetický monitoring
 • práce v oblasti katastru nemovitostí
 • práce v oblasti inženýrské geodézie
 • pozemní fotogrammetrie
 • 3D modelování a vizualizace objektů