• monitoring pohybů a přetvoření objektů v hornické krajině
  • sledování pohybů velkých horninových celků s využitím technologie GPS
  • metodika teoretického výpočtu pohybů a přetvoření v důsledku vlivů
  • dobývání ložisek nerostných surovin na povrch, důlní díla a povrchové objekty
  • studium geodynamických procesů v poklesové kotlině
  • studium a analýza parametrů poklesové kotliny
  • pozemní fotogrammetrie