Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Inženýrská geodézie

Informace pro uchazeče

Studijní obor Inženýrská geodézie se zabývá problematikou zaměřování povrchu zemského, tvorbou map a mapovým dílem České republiky. Studenti jsou seznámeni s posláním geodézie, prostředím měření geodetických veličin, základními metodami určování polohy a výšky bodů a základními pojmy z teorie chyb. Geodetické měření je podkladem pro komplexní představu o umístění staveb v terénu dle projektu, jejich rozměrech, správnosti provádění staveb a zpracování jejich geodetické dokumentace. Zpracování naměřených hodnot a tvorba mapové dokumentace jsou vyučovány nejnovějšími softwarovými prostředky.
Ve výuce jsou zohledňovány také právní a ekonomické aspekty činnosti geodeta.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Geodézie a kartografie
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3646R007
Název oboru česky Inženýrská geodézie
Název oboru anglicky Engineering Geodesy
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Klíčová slova Katastr nemovitostí
Inženýrská geodézie
Metrologie
GNSS