Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Důlní měřictví

Informace pro uchazeče

Studijní obor Důlní měřictví představuje interdisciplinární obor, zabývající se především problematikou zajišťování měřických podkladů a jejich zpracování pro účely tvorby mapové dokumentace při těžbě nerostů a činnostech prováděných hornickým způsobem.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Geodézie a kartografie
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3646R001
Název oboru česky Důlní měřictví
Název oboru anglicky Mining Surveying
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Klíčová slova Metrologie
Důlní měřictví
GNSS
Poddolování
Geodézie