Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Ing. BEDRUNKA Michal
   
 • Deformační měření TV vysílače v Hošťálkovicích
   
 • The measurement of deformation of television transmitter in Hošťálkovice
Ing. FOJTÍKOVÁ Lenka
   
 • Výškové zaměření silnic č. II/474 a č. III/474 215 v okrese Karviná včetně posouzení jejího aktuálního stavu
   
 • Surveying of elevation of roads number II/474 and III/474 215 in the district Karviná inclusive of consideration of its actual situation
Ing. FRANEK Pavel
   
 • Využití laserového interferometru ML-10 v inženýrské geodézii
   
 • The utilization of laser interferometer ML-10 in an engineering geodesy
Ing. GAZDA Josef
   
 • Geodetická činnost při realizaci stavby
   
 • Geodetic Activity in a Building Realization
Ing. GREE Pavel
   
 • Kontrola stability trigonometrických bodů v dobývacím prostoru Stařič
   
 • The Control of Stability of Trigonometric Points in the Staříč Mining Space
Ing. JANAS Aleš
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací objektu Nové radnice v Moravské Ostravě
   
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of the Building of New Town Hall in Moravská Ostrava
Ing. KOKEŠOVÁ Jarmila
   
 • Výškové zaměření silnice č. III/474 214 v okrese Karviná včetně posouzení jejího aktuálního stavu
   
 • Surveying of Elevation of Road Number III/474 214 in the District Karviná inclusive of Consideration of its Actual Situation
Ing. KOVÁŘ Daniel
   
 • Technická mapa města Jeseník
   
 • Technical Map of Jesenik Town
Ing. MATUŠÍK Tomáš
   
 • Základní mapa závodu pro břidlícový důl Vítkov-Lhotka
   
 • The Basic Map of Plant of the Slate Mine in Vítkov-Lhotka
Ing. MIHALOVÁ Iveta
   
 • Určení polohy vysokých staveb jako podkladu pro Výuku v terénu I.
   
 • The Determination of Position of High Building for Application for Gross-country Exercise I.
Ing. NAVRÁTIL Petr
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací na pozorovací stanici Žolnov
   
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations on Observation Station Žolnov
Ing. OŠŤÁDALOVÁ Lenka
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací zemní hráze Pilňok v dobývacím prostoru Dolu Darkov
   
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of Earth Dam Pilňok in the Mining Space of Darkov mine
Ing. PETRÁŇOVÁ Martina
   
 • Měření a vyhodnocení svislých pohybů a deformací na pozorovací stanici Holkovice v katastrálním území Stonava
   
 • Measuring and Evaluation of movements and Deformations on Observation station Holkovice in the cadastral area Stonava
Ing. RADEK Josef
   
 • Zaměření svislosti těžní jámy Dolu Vítkov-Lhotka
   
 • Surveying of Straighness of Mine Pit of Vitkov-Lhotka Mine
Ing. RÖMER Radoslav
   
 • Měření pohybů a deformací kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly a kostela sv. Máří Magdaleny ve Stonavě a kostela sv. Anny v Polance nad Odrou
   
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of the Church of Saint Peter from Alkantary in Karvina II-Doly, the Church of Saint Magdalene in Stonava, and the Church of Saint Anne in Polanka nad Odrou
Ing. ŠTEFKOVÁ Jitka
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací silnice Karviná – Český Těšín
   
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of the Road from Karviná to Český Těšín
Ing. TUROWSKI Roman
   
 • Vliv atmosférických podmínek na měření svislých úhlů
   
 • The Influance of Atmospheric Conditions on Measurement of Vertical Angels
Ing. VALOŠEK Petr
   
 • Aplikace nemetrické digitální fotokomory v blízké fotogrammetrii
   
 • The Aplication of Non-metric Digital Camera in a Close-range Photogrammetry