Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Ing. BAUEROVÁ Hana
   
 • Mapová dokumentace skutečného provedení výstavby plynovodu v katastrálním území Karviná - Staré Město
Ing. BÖHMOVÁ Dagmar
   
 • Aktualizace mapy areálu VŠB-TU OSTRAVA II
Ing. ČEPKOVÁ Alena
   
 • Vytvoření transformačního klíče pro převod bodů ze soustavy WGS-84 do S-JTSK pro úsek železniční trati 2251 Ostrava - Opava v km 272 až 285
Ing. DOLEŽALOVÁ Hana
   
 • Měření a vyhodnocení prostorových pohybů a deformací na pozorovací stanicí ŽOLNOV s využitím technologie GPS
Ing. FILIPCOVÁ Tereza
   
 • Kalibrace elektronických tychymetrů TCR 307
Ing. HOLIŠOVÁ Anna
   
 • Určení pohybů vybraných bodů v areálu VŠB-TU Ostrava v blízkém okolí v souřadnicovém systému WGS-84
Ing. KAJFOSZ Petr
   
 • Měření a vyhodnocení prostorových pohybů a deformací na pozorovací stanicí ŽOLNOV s využitím klasických geodetických metod
Ing. KLIMÁNEK Lukáš
   
 • Zaměření a vyhodnocení svislých pohybů a deformací na pozorovací stanici Doubrava - Orlová a jejich srovnání s teoretickými prognózami
Ing. KLIMT Roland
   
 • Měření a vyhodnocení extrémních převýšení na dole Bílina, SD, a.s. Chomutov
Ing. KOTHÁNKOVÁ Lucie
   
 • Sledování horizontální a vertikální polohy bodů délkové základny Institutu geodézie a důlního měřictví v Ostravě - Krásném Poli a ověření její stability
Ing. MAREŠ Petr
   
 • Určení poklesů parovodu Důl ČSA - Teplárna Karviná na základě geodetických měření in situ a vyhodnocení mezného úhlu vlivů dobývání
Ing. MUDRA Michal
   
 • Sledování stability hráze odkaliště závodu grafitové doly, spol. s.r.o., Staré Město pod Sněžníkem
Ing. PCHÁLEK Petr
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací objektu Nové radnice v Ostravě I
Ing. ROLL Jiří
   
 • Vyhotovení geometrického plánu v k.ú. Polouvsí a k.ú. Lichnov
Ing. RUSS Tomáš
   
 • Měření a vyhodnocení poklesů na pozorovací stanici ŽOLNOV
Ing. ŠIMÍČEK Radovan
   
 • Měření a vyhodnocení svislých pohybů a deformací na silnici Karviná – Český Těšín
Ing. TŘÍSKOVÁ Silvie
   
 • Aktualizace mapy areálu VŠB-TU Ostrava I
Ing. VALCHÁŘ Robert
   
 • Geodetický podklad pro rekonstrukce objektu SUŠÁK ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Ing. VÍTEK Miroslav
   
 • Účelová síť pro výstavbu průmyslové zóny Špilov
Ing. ZLÁ Lenka
   
 • Nivelační přístroje a jejich přesnost v laboratorních a terénních podmínkách
Ing. Zrník Pavel
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a přetvoření vybraných kulturních památek