Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU Ostrava), Hornicko - geologická fakulta (HGF) spolupracuje s úspěšnými středními školami při rozvoji a zkvalitňování vzdělávání. Vybraným středním školám je pak udělen souhlas s užíváním titulu Fakultní škola Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava.

V roce 2020 byl udělen souhlas s užíváním titulu Fakultní škola Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava prvním dvěma středním školám.