Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Procesní inženýrství v oblasti surovin

Informace pro uchazeče

Procesní inženýrství v oblasti surovin je interdisciplinární obor, zaměřený na přeměnu látek (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností) na další užitkové produkty, využitelné v dalších oblastech lidské činnosti. Jako prostředník mezi vědou a výrobou je základem pro všechna výrobní odvětví. Základem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových i zemědělských procesů (činností). V rámci bakalářského studia oboru Procesní inženýrství je student seznámen se základními procesy vzniku a transformace a charakterizace sypkých hmot zejména přírodního charakteru. Studijní program je sestaven postupně ze základních teoretických předmětů, na které pak navazují předměty odborné a v závěru studia pak předměty specializační, vše v úzkém propojení na technický základ v podobě základů projektování a nezbytnými znalostmi z oblasti elektrotechniky a strojírenství. Z praktických informací si osvojí práci v laboratořích při získávání základních poznatků z oblasti mechanicko-fyzikálních vlastností partikulárních hmot.

Profese

 • Projektant
 • Projektant instalací strojního zařízení
 • Technolog
 • Technolog úpravy surovin

Dovednosti

 • Orientace v právních předpisech souvisejících s touto problematikou
 • SW CAD 3D
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Orientace v legislativních předpisech a interní provozně-technologické dokumentace
 • Orientace v technických výkresech
 • Čtení technické dokumentace
 • Projektování

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0724A290006
Název programu česky Procesní inženýrství v oblasti surovin
Název programu anglicky Process Engineering in Raw Materials
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
Garant doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Partikulární hmoty
Procesní inženýrství
Sypké hmoty
Suroviny
Odpady