Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
UČEBNA AEROLOGIE

Učebna je určena pro praktické cvičení v předmětech Větrání dolů a lomů, Větrání podzemních objektů, Plynodajnost a degazace, Hornická rizika a záchranářství. Slouží studentům k měření základních složek důlního ovzduší, rychlosti proudění větrů, tlakového spádu a stanovování mikroklimatu. Dále slouží k ukázkám vybavení důlních záchranářů.

UČEBNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Učebna je vybavena 11 ks moderních PC, dataprojektorem a prezentační technikou. Slouží k výuce předmětů Počítačové praktikum (MS Office, ASPI), Výpočetní technika v hornické praxi (KVAS, AutoCAD, Atlas), Stabilita svahů a skalních stěn (FINE –GEO 5, MKP), Hornická geomechanika (MIDAS, GEO 5 – MKP), a dalších (Internet, ASPI, Correl Draw apod.)