Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Profesionalizace armády České republiky

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Perspektivy využití lokalit po těžbě surovin 2013 2014

Rozvojové projekty MŠMT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2013/2 Podpora působení odborníků z řad ývojových pracovníků průmyslových podniků na Institutu kombinovaného studia Most 2013 2013

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2017/31 Zpracování zvířecích exkrementů ve vermikompostéru 2017 2017
SP2016/8 Vytvoření nového odprašovacího zařízení ke zneškodnění uhelného prachu 2016 2016
SP2012/49 Analýza komunikačního mixu HGF VŠB-TUO a jeho efektivnost 2012 2012

Standardní projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA105/05/2040 Výzkum báňských koncepcí pro optimalizaci podmínek ekologického pojetí budoucí sanace a rekultivace území narušeného povrchovou těžbou 2005 2007