Informace o Institutu

Informace o Institutu

Institut kombinovaného studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava je nejstarším vysokoškolským pracovištěm v Mostě, neboť zde působí již od roku 1960. Jeho činnost je zaměřena na poskytování vysoce odborné výuky v rámci kombinované (dálkové) formy studia v moderních a perspektivních studijních oborech v úzké návaznosti na současné potřeby severočeského regionu. V bakalářských i navazujících (magisterských) programech je zde vyučován obor Těžba nerostných surovin a jejich vyžívání, Zpracování a zneškodňování odpadů a Ekonomika a řízení v oblasti surovin. V navazujícím (magisterském) programu rovněž obor Technologie a hospodaření s vodou.

Zaměstnanci institutu
RNDr. Beránek Jiří
Pracovník pro vědu a výzkum (512)
597 325 701 K 505, Budovatelů 2532
Most
Herudková Andrea
Sekretářka (512)
597 325 706 K 506, Budovatelů 2532
Most
Ing. Korandová Beáta, Ph.D.
Odborný asistent (512)
597 325 752 K 501, Budovatelů 2532
Most
Ing. Laštůvková Markéta, Ph.D.
Akademický pracovník (512)
597 325 705 K 502, Budovatelů 2532
Most
Ing. Mudruňka Jaroslav
Pracovník vědy a výzkumu (512)
597 325 704 K 501, Budovatelů 2532
Most
Ing. Straková Alena
Odborný asistent, informace studentům (512)
597 325 703 K 503, Budovatelů 2532
Most
Ing. Tomášková Yveta, Ph.D.
Odborný asistent (512)
597 325 702 K 502, Budovatelů 2532
Most
doc. Ing. Vrublová Dana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (512)
Akademický pracovník (512)
597 325 707 K 504, Budovatelů 2532
Most