Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut kombinovaného studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO je nejstarším vysokoškolským pracovištěm v Mostě, neboť zde působí již od roku 1960.

Jeho činnost je zaměřena na poskytování vysoce odborné výuky v rámci kombinované (dálkové) formy studia v moderních a perspektivních studijních oborech v úzké návaznosti na současné potřeby severočeského regionu.

bakalářském studiu je zde vyučován obor Těžba nerostných surovin,  Ekonomika surovin, Odpadové hospodářství a úprava surovin, Inženýrská geodézie.

V navazujícím magisterském studiu je zde vyučován obor Odpadové hospodářství a úprva suroin, Ekonomika a řízení v oblasti surovin, Těžba nerostných surovin.