Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut kombinovaného studia Most Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO je nejstarším vysokoškolským pracovištěm v Mostě, neboť zde působí již od roku 1960.

Jeho činnost je zaměřena na poskytování vysoce odborné výuky v rámci kombinované (dálkové) formy studia v moderních a perspektivních studijních oborech v úzké návaznosti na současné potřeby severočeského regionu.

bakalářském studiu jsou vyučovány následující studijní programy:

Ekonomika surovin 

- Inženýrská geodézie

- Odpadové hospodářství a úprava surovin

- Procesní inženýrství v oblasti surovin

- Těžba nerostných surovin.

V navazujícím magisterském studiu jsou vyučovány níže uvedené obory/programy:

- Ekonomika surovin

- Odpadové hospodářství a úprava surovin

Technické znovuvyužití brownfields

- Těžba nerostných surovin.