Věda a výzkum

Článek

ŽIŽKA, Lukáš, Petr URBAN, Beáta KORANDOVÁ a Mária JAROLIMOVÁ. SOUČASNÝ STAV ZVODNĚNÍ STAŘINOVÉHO SYSTÉMU BÝVALÉHO HLUBINNÉHO DOLU ELIŠKA. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2019, neuvedeno(1/2019), s. 26-33. ISSN 1213-1660. [Detail]
KAPICA, Roman, Dana VRUBLOVÁ a Martin VRUBEL. THE SYSTEM OF TRACKING THE POSITION OF THE BUCKET EXCAVATOR'S WHEEL FOR PREVENTION OF RISK SITUATIONS. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2018, 15(3), s. 277-287. ISSN 1214-9705. [Detail]
KORANDOVÁ, Beáta, Alena STRAKOVÁ, Jiří BERÁNEK a Dana VRUBLOVÁ. THE RAW MATERIAL POTENTIAL OF THE CZECH REPUBLIC. Environmental Economics. Business Perspectives, 2018, 3(3), s. 29-32. ISSN 1998-6041. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana a Mária JAROLIMOVÁ. Problematika těžby hnědého uhlí očima studentů a pedagogů Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technická univerzita Ostrava. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2018, 64(4), s. 10-12. ISSN 1213-1660. [Detail]
ŽIŽKA, Lukáš, Mária JAROLIMOVÁ a Beáta KORANDOVÁ. Kontinuální monitoring hladiny vody v prostoru Slatinické výsypky. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2018, 2018(4/2018), s. 3-9. ISSN 1213-1660. [Detail]
BERÁNEK, Jiří, Beáta KORANDOVÁ, Lukáš ŽIŽKA a Jaroslav MUDRUŇKA. ZAPOMENUTÉ PÍSKOVCOVÉ LOKALITY V ÚSTÍ NAD LABEM A OKOLÍ. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2018, 4(4/2018), s. 33-37. ISSN 1213-1660. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Beáta KORANDOVÁ a Jaroslav MUDRUŇKA. NEW POSSIBILITIES OF CALCULATING THE VOLUMES OF EXTRACTED MASSES IN THE SURFACE MINING OF BROWN COAL. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 63(3), s. 8-17. ISSN 1802-5420. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Yuliia HALYNSKA, Václav ZUBÍČEK a Eliška FIEDLEROVÁ. FORMATION OF A COMPLEX OF MANAGEMENT DECISIONS ON THE REDUCTION OF ENVIROMENTAL POLLUTION DURING THE DEVELOPMENT. Problems and Perspectives in Management. Business Perspectives, 2017, 15(15), s. 246-254. ISSN 1727-7051. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Pavel PROKOP, Martin ŠTEMBERKA, Beáta GIBESOVÁ, Eva VAVŘÍKOVÁ a Helena TRČKOVÁ. The Calculation of Methane Concentration Emitted from the Coal Face. Archives of mining sciences. Polish Academy of Sciences, 2016, 61(1), s. 83-93. ISSN 0860-7001. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Beáta GIBESOVÁ, Jaroslav MUDRUŇKA a Adam STRUŚ. APPLICATION OF GNSS TECHNOLOGY IN SURFACE MINING. Geodesy and Cartography. Taylor & Francis, 2016, 42(4), s. 122-128. ISSN 2029-6991. [Detail]
KIRÁLY, Alexander, Jaroslav MUDRUŇKA a Barbora LYČKOVÁ. Disposal of gastro waste in the Czech Republic related to valid legislation. Inżynierii Mineralnej. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2016, 17(2), s. 225-232. ISSN 1640-4920. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Eva JIRÁNKOVÁ a Adam STRUŚ. DOCUMENTATION OF LANDSLIDES AND INACCESSIBLE PARTS OF A MINE USING AN UNMANNED UAV SYSTEM AND METHODS OF DIGITAL TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRY. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, 3(61), s. 8-19. ISSN 1802-5420. [Detail]
DOLÍNKOVÁ, Kateřina a Beáta GIBESOVÁ. Reducing the danger of coal dust in coal mines in Czech Republic. Journal of Mines, Metals and Fuels. [Indie]: INSIO Scientific Books and Periodicals, 2015, 63(11-12), s. 402-406. ISSN 0022-2755. [Detail]

Článek nehodnocený

MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ a Alexander KIRÁLY. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA. BIOM. 2016, 2015, s. 1-8. ISSN 1801-2655. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

LYČKOVÁ, Barbora, Jaroslav MUDRUŇKA, Radmila KUČEROVÁ, David TAKAČ, Klára OSSOVÁ a Ivona SOBKOVÁ. Usage of fly ash from biomass incineration in preparing growing media. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT 2018), September 12-14, 2018, High Tatras Mountains, Tatranske Matliare, Slovak Republic. Londýn: Taylor & Francis, 2019. s. 451-456. ISBN 978-0-367-07509-5. [Detail]
ŽIŽKA, Lukáš, Petr URBAN, Beáta KORANDOVÁ a Mária JAROLIMOVÁ. NEW KNOWLEDGE ABOUT THE HYDROGEOLOGY OF THE CSA MINE (THE MOST BASIN, CZECH REPUBLIC). In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 1.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 489-495. ISBN 978-619-7408-36-2. [Detail]
KAPICA, Roman, Dana VRUBLOVÁ, Beáta KORANDOVÁ a Martin KRUPA. THE APPLICATION OF TERRESTRIAL LASER SCANNING FOR THE MANAGEMENT OF MINING IN REAL TIME. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 2.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 1011-1018. ISBN 978-619-7408-40-9. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Barbora LYČKOVÁ, Jaroslav MUDRUŇKA, David TAKAČ a Klára OSSOVÁ. Determination and occurrence of oxohalides in water. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 3.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 195-201. ISBN 978-619-7408-42-3. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ a Radek STAUFČÍK. Biological hazards in composting. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 105-112. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ a Beáta KORANDOVÁ. Energy use of biodegradable municipal waste at cement plants. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 239-246. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
ŽIŽKA, Lukáš, Jan URBAN a Beáta KORANDOVÁ. HYDROLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL PROBLEMS OF THE AREA AFFECTED BY ANTHROPOGENIC AKTIVITY (ČSA OPENPIT MINE, NORTH BOHEMIA, THE CZECH REPUBLIC). In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 421-428. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Václav ZUBÍČEK, Kamila DOBEŠOVÁ, Dana VRUBLOVÁ a Jaroslav MUDRUŇKA. OPTIMIZING OF COSTS AND REVENUES ON STONE AND COAL QUARRIES. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 621-628. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
DOBEŠOVÁ, Kamila, Beáta GIBESOVÁ, Milan MIKOLÁŠ a Zdeněk HRŮZEK. RECLAMATION IN THE ERVĚNICE AREA WITH THE USE OF SECONDARY ENERGY PRODUCTS. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 715-723. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
JIRÁNKOVÁ, Eva, Roman KAPICA a Dana VRUBLOVÁ. VERTICALITY OF THE HEADFRAME OF WORKING SHAFT NO. 6 AT THE LAZY SITE. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 765-771. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
KRUPA, Martin, Roman KAPICA, Dana VRUBLOVÁ a Kristína HREUSOVÁ. RESTORATION AND CREATION OF PARTS OF THE LOST BUILDING DOCUMENTATION OF AN ARCHITECTURAL MONUMENT USING MODERN TECHNOLOGIES AND THEIR COMPARISON. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 22. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 561-568. ISBN 978-619-7408-02-7. [Detail]
KORANDOVÁ, Beáta, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Jaroslav MUDRUŇKA a Dana VRUBLOVÁ. Assessment of post-mining damage. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ, Beáta KORANDOVÁ a David TAKAČ. The presence of insect at composting. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 2-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora, Jaroslav MUDRUŇKA, Radmila KUČEROVÁ a Veronika GLOGAROVÁ. Comparing composts formed by different technological processing. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 5-10. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KAPICA, Roman, Dana VRUBLOVÁ, Beáta GIBESOVÁ a Martin KRUPA. The main geometrical parameters of the bucket-wheel excavators SchRs 1550 used for the management of mining in real time. In: Mine Planning & Equipment Selection : proceedings of the 26th international symposium : August 29-31, 2017, Luleå, Sweden. Lulea: Lulea University of Technology Press, 2017. s. 73-79. ISBN 978-91-7583-935-6. [Detail]
HUMMEL, Martin, Ilona HUMMELOVÁ, Vlastimil ŘEPKA, Beáta KORANDOVÁ a Liliana NÁBĚLKOVÁ. Optimizing Relationships Between Costs and Revenues on Quarries in The Czech Republic. In: SGEM 2017 : proceedings of the 17th international multidisciplinary scientific geoconference, Issue 12 : June 29 – July 5, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 629-636. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
PELÁNEK, René, Michal VANĚK a Yveta TOMÁŠKOVÁ. IMPLEMENTATION OF METHODS OF CONTINUOUS IMPROVEMENT IN INDUSTRIAL COMPANIES. In: SGEM 2017 : proceedings of the 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : August 24-30, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 489-496. ISBN 978-619-7408-17-1. [Detail]
NADKANSKÁ, Hana, Jaroslav ZÁVADA, Ivan KOUTNÍK, Beáta GIBESOVÁ a Jaroslav MUDRUŇKA. ANALYSIS OF THE TYRE PYROLYSIS PROCESS – PARAMETERS OF THE RESULTING SOLID PRODUCT AND ITS UTILISATION IN THE SORPTION OF ORGANIC SUBSTANCES FROM PHENOL-AMMONIA WATERS. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 1027-1034. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Václav ZUBÍČEK, Pavel ZAPLETAL a Beáta GIBESOVÁ. Dumps in the Ostrava Sub-basin within the Ostrava- Karvina coal disstrict, the Czech republic. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 333-340. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
TRČKOVÁ, Helena, Beáta GIBESOVÁ, Alexander KIRÁLY, Petr URBAN a Roman KAPICA. EVALUATION OF DAMAGES ARISING FROM MINING MINERAL RESOURCES. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 381-388. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Vlastimil HUDEČEK, Václav ZUBÍČEK, Roman BŘENEK a Dana VRUBLOVÁ. Longwall top coal caving in the Centrum mine in the Czech republic. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 535-542. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava, Václav ZUBÍČEK, Beáta GIBESOVÁ a Andrea MOKROŠOVÁ. Maintanance and Conservation of technical monuments for the Needs of Geoscience and industrial toursim. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 543-548. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
DUŠKOVÁ, Veronika, Eva JANUROVÁ, Beáta GIBESOVÁ, Jaroslav ZÁVADA a Jaroslav MUDRUŇKA. METHODOLOGY FOR DETECTION OF METHANE IN THE MINE WATER. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 573-580. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Petr URBAN, Václav ZUBÍČEK, Petr URBAN a Andrea MOKROŠOVÁ. MINING A VERY THICK SEAM AT THE ČSM AT THE MINE IN THE CZECH REPUBLIC. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 581-587. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Dana VRUBLOVÁ, Petr URBAN, Jiří KORANDA a Eva VAVŘÍKOVÁ. REGULATIONS AND APPLICATIONS OF MINING EXPLOSIONS BARRIERS IN SELECTED COUNTRIES. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 711-716. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
URBAN, Petr, Beáta GIBESOVÁ, Lukáš ŽIŽKA a Alexander KIRÁLY. DRAINAGE SYSTEM OF THE INTERNAL WASTEDUMP BOTTOM (OBRANCI MIRU OPENPIT MINE, MOST BASIN. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 769-776. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava, Václav ZUBÍČEK, Beáta GIBESOVÁ a Andrea MOKROŠOVÁ. MAINTENANCE AND CONSERVATION OF TECHNICAL MONUMENTS FOR THE NEEDS OF GEOSCIENCE AND INDUSTRIAL TOURISM. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : political sciences, law, finance, economics and tourism : 24-30 August, 2016 : Albena, Bulgaria. Volume II, Political sciences, law. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 543-548. ISBN 978-619-7105-73-5. [Detail]
BRÁZDA, Zdeněk, Tomáš RŮŽIČKA a Beáta GIBESOVÁ. OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH KOPALŃ V SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDSTWA ŚLASKIEGO. In: Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa Śląskiego : XXIII konferencja naukowo- techniczna : June 2, 2016, Rybnik, Polska. Rybnik: SITG, 2016. s. 203-211. ISBN 978-83-927613-7-2. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Zdeněk HRŮZEK, Vítězslav KOŠŇOVSKÝ a Petr URBAN. OMEZENÍ PRAŠNOSTI NA DŮLNÍCH PRACOVIŠTÍCH. In: Systemy wspomagania w inzynierii produkcji : górnictwo - perspektywy i zagrozenia. Zeszyt 1(13)/2016. Gliwice: PA NOVA, 2016. s. 65-78. ISBN 978-83-65265-03-6. [Detail]
URBAN, Petr, Zdeněk HRŮZEK, Beáta GIBESOVÁ a Vítězslav KOŠŇOVSKÝ. ODSTAVENÍ HLAVNÍHO VENTILÁTORU LOKALITY SVIADNOV, DŮL PASKOV, OKD,a.s. - ČESKÁ REPUBLIKA. In: Systemy wspomagania w inzynierii produkcji : górnictwo - perspektywy i zagrozenia. Zeszyt 1(13)/2016. Gliwice: PA NOVA, 2016. s. 84-91. ISBN 978-83-65265-03-6. [Detail]
ROLČÍKOVÁ, Markéta a Simona KOŽÁROVÁ. FACTORS AFFECTING EMPLOYEES’ SATISFACTION IN A MINING COMPANY. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 291-297. ISBN 978-619-7105-09-4. [Detail]
TOMÁŠKOVÁ, Yveta a Alena STRAKOVÁ. ALTERNATIVE WAYS TO PROVIDE THE MAINTENANCE IN CZECH COAL POWER PLANTS. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume I, Geology, mineral processing, oil and gas exploration. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 569-576. ISBN 978-619-7105-31-5. [Detail]
ČERNÝ, Igor, Lucie KRČMARSKÁ, Kateřina ŠPAKOVSKÁ a Markéta ROLČÍKOVÁ. ASSESSMENT OF MORAVIAN-SILESIAN INVESTMENT IN COLOMBIA’S MINING INDUSTRY. In: SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 103-110. ISBN 978-619-7105-33-9. [Detail]
CHLOPECKÝ, Jakub, Markéta ROLČÍKOVÁ a Michal KRATOCHVÍL. SELECTED MACROECONOMIC INDICATORS AND THEIR INFLUENCE ON DECISION MAKING ON POSSIBLE SALES OF FINE SILICON CARBIDE. In: SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 171-178. ISBN 978-619-7105-33-9. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Veronika DUŠKOVÁ, Hana NADKANSKÁ, Beáta GIBESOVÁ a Michal KOVAŘÍK. Flotation of mining water sludge in order to recover lead to the concentrate. In: SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 299-304. ISBN 978-619-7105-33-9. [Detail]
JUROŠKOVÁ, Michala, Veronika DUŠKOVÁ, Hana NADKANSKÁ, Jaroslav ZÁVADA a Beáta GIBESOVÁ. Unconventional methods of recovering uranium. In: SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 727-733. ISBN 978-619-7105-33-9. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

VRUBLOVÁ, Dana, Martin VRUBEL, Ivan MAŇAS a Liliana NÁBĚLKOVÁ. MĚŘICKÝ SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY RÝPADEL A ZAKLADAČŮ JAKO PŘÍSPĚVEK K AUTOMATIZACI PROCESU TĚŽBY NA SEVEROČESKÝCH DOLECH A.S. In: Sborník referátů mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2018 : XXV. konference SDMG, z. s. Plzeň 24.–26. říjen 2018. Plzeň: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4226-4. [Detail]

Abstrakt nebo poster ve sborníku

MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. THE PRESENCE OF INSECT AT COMPOSTING. Leoben: Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft, 2018. 1-2 s. ISBN 978-3-200-05858-3. [Detail]

Zpráva

WELSER, Petr, Dana VRUBLOVÁ a Martin VRUBEL. HLUBINNÉ DOBÝVÁNÍ V ZÁVĚRNÝCH SVAZÍCH HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ, LOKALITA DNT SEVEROČESKÉ DOLY A.S. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. 23 s. ISBN 978-80-248-3767-3. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Eva JIRÁNKOVÁ a Martin VRUBEL. PŘESNOST URČOVÁNÍ PROSTOROVÉ POLOHY KOLESA RÝPADEL. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2015. 21-28 s. ISSN 1213-1660. [Detail]