Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora působení odborníků z řad ývojových pracovníků průmyslových podniků na Institutu kombinovaného studia Most
Kód
ROZP2013/2
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvořit prostřednictvím Institutu kombinovaného studia Most (Institut 512) HGF VŠB-TU Ostrava podmínky pro rozvoj a spolupráci VŠB-TU Ostrava s odborníky z praxe, a v dlouhodobém časovém horizontu tak v dosahu působnosti Institutu 512 zabezpečit komplexní vzdělávání a růst kompetencí studentů a odborné veřejnosti v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu v oblasti těžby nerostných surovin, strojírenství, elektrotechniky a stavebního průmyslu. Výstupy z projektu budou sloužit k transformaci působnosti Institutu 512 v nové pracoviště - Institutu technického vzdělávání a výzkumu Most.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam