Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum báňských koncepcí pro optimalizaci podmínek ekologického pojetí budoucí sanace a rekultivace území narušeného povrchovou těžbou
Kód
GA105/05/2040
Předmět výzkumu
Jednou z rozhodujících podmínek pro ekonomické a bezpečné provozování povrchové těžby hnědého uhlí je zabezpečení trvalé geomechanické stability všech svahů lomů a jejich výsypek. Podstatným předpokladem je zajištění funkčního odvodnění lomových provozů. Tyto požadavky nevycházejí pouze z provozních zkušeností, ale jsou i uloženy báňskou legislativou. Výsledkem je potom zpravidla území vytvarované do pravidelného sklonu s vyhlazením nerovností a s rychlým odvodem srážkové a důlní vody. Takový terénvyhovo val realizaci rekultivací, jejichž cílem bylo budoucí hospodářské využívání pozemků. Nové pojetí sanačních a rekultivačních prací, zaměřené na obnovu funkce krajiny, však musí respektovat zcela jiné požadavky, a to vytváření členitého reliéfu amaximální zdržení vody v daném území. Ale protože jakékoliv nápravné dodatečné terénní a vodohospodářské úpravy vyhovující následné obnově funkce krajiny přinášejí neúměrně vysoké náklady.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam