Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vytvoření nového odprašovacího zařízení ke zneškodnění uhelného prachu
Kód
SP2016/8
Předmět výzkumu
Ze získaných nových poznatků zneškodňování nejmenších prachových částic, plyne vztah mezi velikostí kapky vody a uhelným prachem. Rozměr vodní kapky použité ke zneškodnění vodní clonou (postřikem), by měl odpovídat rozměru velikosti zrn uhelného prachu. V rámci předmětného výzkumu se budeme zabývat fragmentací uhelného prachu vznikající v jednotlivých etapách výrobního procesu při hlubinném i povrchovém dobývání.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam