Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

BERÁNEK, Jiří, Dana VRUBLOVÁ, Roman KAPICA a Markéta LAŠTŮVKOVÁ. Silicites of the Blovice complex (Western Bohemia) - their probable genesis, position and utilization. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2022, 1(January - June), s. 27-34. ISSN 1640-4920. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Stanislav SMELÍK a Markéta SMELÍKOVÁ. REAL-TIME POSITIONING OF EQUIPMENT AND MATERIAL TRACKING OF WASTE STREAMS IN SURFACE COAL MINING - A CASE STUDY. Archives of mining sciences. Zabrze: Polish Academy of Sciences, 2021, 66(2), s. 249-264. ISSN 0860-7001. [Detail]
BERÁNEK, Jiří, Beáta KORANDOVÁ a Dana VRUBLOVÁ. The Mesa of Oybin (Upper Lusatia, Germany) and its importance for geology and geotourism. Geojournal of Tourism and Geosites. Editura Universitati din Oradea, 2019, 25(2), s. 391-398. ISSN 2065-1198. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ, David TAKÁČ a Klára OSSOVÁ. Composting in Bags. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 2(44)2019(2), s. 335-340. ISSN 1640-4920. [Detail]
ŽIŽKA, Lukáš, Petr URBAN, Beáta KORANDOVÁ a Mária JAROLIMOVÁ. SOUČASNÝ STAV ZVODNĚNÍ STAŘINOVÉHO SYSTÉMU BÝVALÉHO HLUBINNÉHO DOLU ELIŠKA. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2019, neuvedeno(1/2019), s. 26-33. ISSN 1213-1660. [Detail]
KAPICA, Roman, Dana VRUBLOVÁ a Martin VRUBEL. THE SYSTEM OF TRACKING THE POSITION OF THE BUCKET EXCAVATOR'S WHEEL FOR PREVENTION OF RISK SITUATIONS. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2018, 15(3), s. 277-287. ISSN 1214-9705. [Detail]
BERÁNEK, Jiří, Beáta KORANDOVÁ a Dana VRUBLOVÁ. THE MESA OF OYBIN - SOME GEOLOGICAL FEATURES CONNECTED WITH SEDIMENTATION AND EROSION. Geojournal of Tourism and Geosites. Editura Universitati din Oradea, 2018, 24(1), s. 29-40. ISSN 2065-0817. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Beáta KORANDOVÁ a Jaroslav MUDRUŇKA. NEW POSSIBILITIES OF CALCULATING THE VOLUMES OF EXTRACTED MASSES IN THE SURFACE MINING OF BROWN COAL. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 63(3), s. 8-17. ISSN 1802-5420. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Yuliia HALYNSKA, Václav ZUBÍČEK a Eliška FIEDLEROVÁ. FORMATION OF A COMPLEX OF MANAGEMENT DECISIONS ON THE REDUCTION OF ENVIROMENTAL POLLUTION DURING THE DEVELOPMENT. Problems and Perspectives in Management. Business Perspectives, 2017, 15(15), s. 246-254. ISSN 1727-7051. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Pavel PROKOP, Martin ŠTEMBERKA, Beáta GIBESOVÁ, Eva VAVŘÍKOVÁ a Helena TRČKOVÁ. The Calculation of Methane Concentration Emitted from the Coal Face. Archives of mining sciences. Polish Academy of Sciences, 2016, 61(1), s. 83-93. ISSN 0860-7001. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Beáta GIBESOVÁ, Jaroslav MUDRUŇKA a Adam STRUŚ. APPLICATION OF GNSS TECHNOLOGY IN SURFACE MINING. Geodesy and Cartography. Taylor & Francis, 2016, 42(4), s. 122-128. ISSN 2029-6991. [Detail]
KIRÁLY, Alexander, Jaroslav MUDRUŇKA a Barbora LYČKOVÁ. Disposal of gastro waste in the Czech Republic related to valid legislation. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2016, 17(2), s. 225-232. ISSN 1640-4920. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Eva JIRÁNKOVÁ a Adam STRUŚ. DOCUMENTATION OF LANDSLIDES AND INACCESSIBLE PARTS OF A MINE USING AN UNMANNED UAV SYSTEM AND METHODS OF DIGITAL TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRY. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, 3(61), s. 8-19. ISSN 1802-5420. [Detail]
DOLÍNKOVÁ, Kateřina a Beáta GIBESOVÁ. Reducing the danger of coal dust in coal mines in Czech Republic. Journal of Mines, Metals and Fuels. [Indie]: INSIO Scientific Books and Periodicals, 2015, 63(11-12), s. 402-406. ISSN 0022-2755. [Detail]
JIROUŠEK, Tomáš, Roman KAPICA a Dana VRUBLOVÁ. THE TESTING OF PHOTOSCAN 3D OBJECT MODELLING SOFTWARE. Geodesy and Cartography. London: Taylor & Francis, 2014, 40(2), s. 68-74. ISSN 1392-1541. [Detail]
KAPICA, Roman, Dana VRUBLOVÁ a Markéta MICHALUSOVÁ. 3D laser scanning of mining machines at Nastup Tusimice mine in the Czech Republic. International Journal of Mining, Reclamation and Environment. London: Taylor & Francis, 2014, 28(1), s. 66-75. ISSN 1748-0930. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Miroslav SEIDL a Alena STRAKOVÁ. Using the Dynamic Terrain Model for Real-Time Calculation of Extraction Volumes. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, 33(červen 2014), s. 1-5. ISSN 1640-4920. [Detail]
ROLČÍKOVÁ, Markéta, Yveta TOMÁŠKOVÁ a Alena STRAKOVÁ. Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava. Aula. Praha: Centrum pro studium vysokého školství Praha, 2013, XXI(2), s. 102-126. ISSN 1210-6658. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ, Michail ŠENOVSKÝ a Lucie KRČMARSKÁ. Integrated Safety Implications for Project Management. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2013, 11(1), s. 96-102. ISSN 1335-4205. [Detail]
ČERNÝ, Igor, Markéta ROLČÍKOVÁ, Lucie KRČMARSKÁ a Richard BÖHM. ANALYSIS OF USE OF STRUCTURAL ASSISTANCE OF EU FOR IMPROVEMENT OF QUALITY OF BUSINESS ENVIRONMENT IN MORAVIA-SILESIA REGION. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 2013(LVIX/1), s. 13-20. ISSN 1802-5420. [Detail]
SMATANOVÁ, Nikola, Ivan KOUTNÍK a Marek VEČEŘ. EFFECT OF CHEMICAL ACTIVATION ON SORPTION CHARACTERISTICS OF SELECTED WOOD SAMPLES. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, LIX(4), s. 25-31. ISSN 1802-5420. [Detail]
SMATANOVÁ, Nikola, Ivan KOUTNÍK a Marek VEČEŘ. EFFECT OF CHEMICAL ACTIVATION ON SORPTION CHARACTERISTICS OF SELECTED WOOD SAMPLES. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, LIX(4), s. 25-31. ISSN 1802-5420. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ, Alena STRAKOVÁ, Kateřina ŠPAKOVSKÁ a Petr BORA. Risk Assessment in Mining-related Project Management. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 59(3), s. 47-53. ISSN 1802-5420. [Detail]
KAPICA, Roman, Dana VRUBLOVÁ a Markéta MICHALUSOVÁ. PHOTOGRAMMETRIC DOCUMENTATION OF CZECHOSLOVAK BORDER FORTIFICATIONS AT HLUČÍN-DARKOVIČKY. Geodesy and Cartography. London: Taylor & Francis, 2013, 39(2), s. 72-79. ISSN 1392-1541. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Vlastimil HUDEČEK a Jiří ŠTĚRBA. Economic Assessment of Safety Measures against Coal and Gas Outbursts. Journal of Mines, Metals and Fuels. [Indie]: INSIO Scientific Books and Periodicals, 2013, s. 291 – 294. ISSN 0022-2755. [Detail]
ROLČÍKOVÁ, Markéta, Yveta TOMÁŠKOVÁ a Alena STRAKOVÁ. ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING COMMUNICATION WITHIN THE FACULTY OF MINING AND GEOLOGY, VŠB-TU OSTRAVA AND VERIFYING HYPOTHESES. Journal of Research in Educational Sciences. Craiova: ASERS, 2013, IV(6), s. 57-70. ISSN 2068-8407. [Detail]
KRUŽÍK, František a Marcel BREJCHA. REE SE STALY STRATEGICKÝMI SUROVINAMI V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2013, 29(3-4), s. 75-83. ISSN 1210-2520. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ, Michail ŠENOVSKÝ a Lucie KRČMARSKÁ. Management bezpečnostních projektů – 2. část. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 13(1), s. 44-47. ISSN 1211-6920. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Radmila SOUSEDÍKOVÁ, Pavel BARTÁK, Jiří ŠTĚRBA a Kamil NOVÁK. Forecasting Companies’ Future Economic Development. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, 17(2), s. 111-118. ISSN 1335-1788. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA a Josef JURMAN. METHODOLOGY DEVISING FOR BUCKET-WHEEL EXCAVATOR SURVEYING BY LASER SCANNING METHOD TO DETERMINE ITS MAIN GEOMETRICAL PARAMETERS. Geodesy and Cartography. London: Taylor & Francis, 2012, 2012(4), s. 157-164. ISSN 1392-1541. [Detail]
MICHALUSOVÁ, Markéta, Roman KAPICA a Dana VRUBLOVÁ. Vliv důlních činností na kostel Slezské církve evangelické v Orlové. Geodetický a kartografický obzor. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2012, 2012(9), s. 212-218. ISSN 0016-7096. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Jiří VIDLÁŘ, Jiří ŠTĚRBA, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Michal VANĚK a Pavel BARTÁK. Economics of mine water treatment. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Marshalltown: Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2012, 112(2012), s. 157-159. ISSN 2225-6253. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Radmila SOUSEDÍKOVÁ, Jiří ŠTĚRBA, Radmila ZAPLETALOVÁ a Pavel BARTÁK. Classifying quarries vis-a-vis prospects of profitability. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Marshalltown: Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2012, 112(2012), s. 251-256. ISSN 2225-6253. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ, Michail ŠENOVSKÝ a Lucie KRČMARSKÁ. Management bezpečnostních projektů – 1. část. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(2), s. 8. ISSN 1211-6920. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Martin VRUBEL a Markéta MICHALUSOVÁ. Výpočty objemů odtěžených hmot v reálném čase. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2012, 2012(2), s. 10-15. ISSN 1213-1660. [Detail]
ČERNÝ, Igor a Markéta ROLČÍKOVÁ. Analýza využití strukturální pomoci EU v programovém období 2004-2006 pro zlepšení kvality podnikatelského prostředí v ČR. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(4), s. 20-29. ISSN 1802-5420. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Radmila SOUSEDÍKOVÁ, Jiří ŠTĚRBA, Pavel BARTÁK a Radmila ZAPLETALOVÁ. Factors controlling a quarry´s profit. International Journal of Mining, Reclamation and Environment. London: Taylor & Francis, 2011, 2011(25), s. 248-257. ISSN 1748-0930. [Detail]
TOMÁŠKOVÁ, Yveta. ANALYSIS OF INFLUENCE OF INPUT DATA, METHOD OF FINANCING AND METHODS USED FOR FINANCIAL EVALUATION OF INVESTMENT. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 56(1), s. 43-54. ISSN 1802-5420. [Detail]
KRYL, Václav, Emil FRÖHLICH, Rastislav PĚGRÍMEK a Oldřich PELEŠKA. Kvantifikace externalit vznikajícich těžbou a užitím hnědého uhlí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2005, 12(4), s. 3-8. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRYL, Václav, Emil FRÖHLICH, Rastislav PĚGŘÍMEK a Oldřich PELEŠKA. Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2004, 2004(4), s. 4-17. ISSN 1213-1660. [Detail]
KRYL, Václav, Vlastimil HUDEČEK a Emil FRÖHLICH. Problém likvidace objektů býv. hlubinných hnědouhelných dolů v Podkrušnohoří v návaznosti na vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb. a problémy lomových provozů v místě jejich výskytu. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2001, 5(4), s. 377 - 382. ISSN 1335-1788. [Detail]
FIGALA, Jaroslav, PRCHALOVÁ a TESTER. GIS assessment of gray partrige (Perdix perdix) nesting habitat in the Elbe River Lowland, Czech Republic, 1949-1996. Ekológia. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2001, 20(2), s. 209-218. ISSN 1335-342X. [Detail]