Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

WELSER, Petr, Dana VRUBLOVÁ a Martin VRUBEL. HLUBINNÉ DOBÝVÁNÍ V ZÁVĚRNÝCH SVAZÍCH HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ, LOKALITA DNT SEVEROČESKÉ DOLY A.S. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. 23 s. ISBN 978-80-248-3767-3. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana, Roman KAPICA, Eva JIRÁNKOVÁ a Martin VRUBEL. PŘESNOST URČOVÁNÍ PROSTOROVÉ POLOHY KOLESA RÝPADEL. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2015. 21-28 s. ISSN 1213-1660. [Detail]
ŠTĚRBA, Jiří. Posouzení stabilitních poměrů ve vztahu k odtěžování skalních masívů a stavebních jam. Larumo Servis, s.r.o., 2014. [Detail]
MAGNUSKOVÁ, Jana a Markéta ROLČÍKOVÁ. Inovace předmětu Základy tržní ekonomiky-závěrečná zpráva FRVŠ 400/2011/F5/a. Neuveden: Neuveden, 2011. [Detail]
KRYL, Václav, Jaroslav JISKRA, Emil FRÖHLICH, Martin HUMMEL a Milan MIKOLÁŠ. Vliv báňské činnosti na devastaci terénu a jeho další možné využití v regionech Sokolov a Karlovy Vary. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. [Detail]
KRYL, Václav, Emil FRÖHLICH, Otakar VAVRUŠKA a Martin HUMMEL. Problematika lomového dobývání uhelných a neuhelných ložisek. Ostrava: Inst. 542 IHI, 2000. 1-16 s. [Detail]