Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

SLÁDEK, Vít, Vrubel MARTIN a Dana VRUBLOVÁ. Systém pro sledování polohy rypadel a zakladačů - proces přípravy dat a nastavení systému. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 15 s. ISBN 978-80-248-4353-7. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. THE PRESENCE OF INSECT AT COMPOSTING. Leoben: Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft, 2018. 1-2 s. ISBN 978-3-200-05858-3. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora, Jaroslav MUDRUŇKA, Silvie ŠTANCLOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Vojtech DIRNER. Current state of biowaste management in the Czech Republic. Leoben: Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft, 2016. ISBN 978-3-200-04777-8. [Detail]
SMATANOVÁ, Nikola, Marek VEČEŘ a Ivan KOUTNÍK. Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2013. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]